Dáhpáhusat:

Rabas logaldallan
05. skábmamánu, 10:00 - 12:00

Árbevieru estetihkka

Duoji masteroahppu lágida rabas logaldallama. Professor Mikkel Bjørset Tin

Stivračoahkkin
12. juovlamánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivra čoahkkána

Stivračoahkkin Sámi allaskuvllas. 

Stivračoahkkin
18. golggotmánu, 09:00 - 15:00

Sámi allaskuvlla stivra čoahkkána

Sámi allaskuvlla stivracoahkkin Guovdageainnus, Diehtosiiddas, Allavárdu čoahkkinlanjas.


Áššelistu stivračoahkkimii 18.10.2017  /   Saksliste til styremøte 18.10.2017:

 • S – 33/17 Dohkkehit čoahkkingohččuma ja áššelisttu /godkjenning av møteinnkaling og saksliste

 • S – 34/17 Diehtoáššit / Orienteringssaker

 • S – 35/17 Referáhtat / Referater

 • S – 36/17 Tertiálarehketdoallu 2. tertiála 2017 / Regnskap for 2. tertial 2017

 • S – 37/17 Olggobeal rámmaid árvalusat 2019 bušeahtas / Forslag på tiltak utenfor rammen i budsjettet for 2019 

 • S – 38/17 Bargoveahkaplána / Bemanningsplan

 • S – 39/17 Giela, duoji, boazodoalu ja servodatdiehtagiid goađi jođiheaddji virgáibidjan / Ansettelse av leder for Institutt for språk, duodji, reindrift og samfunnsvitenskap

 • S – 40/17 Sámi oahpaheaddjeoahpuid ja álgoálbmotjournalistihka goađi jođiheaddji virgáibidjan / Ansettelse av leder for Institutt for samiske lærerutdanninger og urfolksjournalistikk

 • S – 41/17 U.off. ášši: Gáibádus oažžut bistevaš virggi Sámi allaskuvllas /U.off. sak: Krav om fast ansettelse ved Samisk høgskole

 • S – 42/17 Virgealmmuhus – Sámi nammadutkama professor /Utlysning av stilling – Professor i samisk navneforskning

 • S – 43/17 Čoahkkinplána 2018 / Møteplan 2018
   

Ságastallan- ja diehtojuohkináššit / Samtale- og orienteringssaker:

 • Diehtojuohkin direktevrras / Orienteringer fra direktøren
 • Sámi allaskuvlla strukturrievdadanproseassa / Samisk høgskoles strukturendringsprosess
 • Etáhttastivrenčoahkkima čuovvoleapmi / Oppfølging av Etatsstyringsmøtet
 • Stáhtabušeahtta 2018 / Statsbudsjett 2018
 • Eará diehtojuohkináššit / Andre orienteringssaker