Ođđasat

Buot ođđasat

3 miellagiddevaš oahpu

Leatgo mánáidgárddis veahkke- dehe fágabargi gii háliidat loktet iežat gelbbolašvuođa bargobáikkis?
Vai háliidat go nannet gelbbolašvuođat bagadallanrollas ja oahpaheaddjiámmáhis?
Dehe háhkat praktihkalaš ja teorehtalaš máhtuid ja dieđuid duddjomis ja hábmemis?

Dutkanbeivviid ollislaš prográmma

Bures boahtin Sámi allaskuvlla dutkanbeivviide. Dás leat máŋggat doalut mat mannet seamma áigge.

Máhttodepartemeanttas illusáhka Sámi allaskuvlii

Sámi allaskuvla lea dal ovtta lávkki lagabui álggahit doavttergráda prográmma.

Dáhpáhusat:

Stivračoahkkin
09. juovlamánu, 09:00 - 16:00

SA stivra čoahkkána

Čoahkkin 4/15
Guovdageaidnu