Aviser

Trykte aviser

Biblioteket tilbyr et utvalg trykte aviser.


 

Norske elektroniske aviser

Prøv avissøket til Nasjonalbiblioteket nb.no når du sitter i biblioteket.  

Via Nasjonalbiblioteket får du flere norske aviser i fulltekst. Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen, og per i dag er omtrent halvparten av alle aviser digitalisert. Hele den digitale samlingen er tilgjengelig på lesesal i Nasjonalbiblioteket. 

Aviser som har inngått digitaliseringsavtaler med Nasjonalbiblioteket er tilgjengelig i norske bibliotek 14 dager etter utgivelsesdato. Disse avisene er merket med «Tilgang i norske bibliotek».
Se hvilke aviser dette gjelder.

Hvordan få tilgang?

Asatte og studenter får tilgang via Feide-pålogging.

 

Atekst (Retriever)

  • Søk i Atekst (brukernavn og passord fåes ved henvendelse til biblioteket)

Atekst gir deg tilgang til norske avisartikler og en del tidsskrift.
Arkivet har mange søkemuligheter og verktøy for medieanalyse.
Embargo gjør at artiklene er tilgjengelig for lesing først etter 7 dager.
Det varierer hvor langt tilbake avisene er digitalisert.

Merk: Biblioteket betaler et fast beløp per artikkel som leses/nedlastes.
Vi ber derfor om at Atekst kun benyttes til faglig/forskningsmessig bruk
og ikke til daglig avislesing.