Zoom

Zoom lea neahttabálvalus videočoahkkimiide ja neahta bokte lágidit oahpahusa.

Zoom doaibmá buot platforpmain, operativsystemain ja neahttaloganaiin.

Oasseváldit olggobeale ásahusa sáhttet searvat. 

 

samas.zoom.us

 

 

Jos oaččut gohččuma Zoom-čoahkkimii de čuovvu das liŋka maid galgat deaddilit vai searvvat čoahkkimii.

Zoom sáhttá geavahuvvot dihtoris dahje app'a telefuvnnas dahje ipadas

Geahča bagadusaid dán siiddus.

 

Bagadus čoahkkinjođiheaddji ja logaldalli

Bagadus čoahkkinoasseváldit ja studenttat

 

Uninett temaside Zoom (Dár)