Oahppojagi 2023-2024 álgin

Skuvlajahki 2023-2024

Skuvlajahki rahppojuvvo 16.08.2023, muhto buot oahpuin eai soaitte álgit vel deaivvadeamit dan vahkku. Geahca iežat oahpu deaivvadanplána. 

Álggahanvahkku lágiduvvo 16.08.23-18.08.23. Prográmma boahtá!

 

Háliidat go leat oassin álggahanvahkku prográmmas?

Jus don háliidivččet fállat álggahanvahkku prográmmii juoida, de váldde áinnas oktavuođa: oahppohalddahus@samas.no.

Don sáhtát juoigat, lávlut, dánsut, filmmaid čájehit, čájáhusa doallat, sosiála doaimma lágidit, dahje eará.