miessemánu 10. beaivi 2019

Dál lea vejoláš ohcat Sámi Ofelažžan

Dála Sámi ofelaččat leat dál loahpahišgoahtán sin doaimmaid ja nu lea fas áigi gávdnat ođđa ofelaččaid. Eli Karianne V. Hætta, Ellen Karen Inga Skum ja Vanja Tørresdal muitalit sis lea leamaš earenoamáš jahki go leat doaimmahan ofelaš bargguid.

- Ofelažžan beasat oahpásmuvvat iežat riikkain dan botta go muitalat váibmo ášši birra. Dat lea duođai niehku, muitala Eli Karianne.

Ellen Karen Inga ja Vanja Tørresdal leaba ovttaoaivilis. Soai muitaleaba ahte dat jahki lea leamaš hui earenoamáš ja ávžžuheaba olbmuid ohcat.

- Don beasat deaivat nu ollu iešguđetlágan olbmuid miehta Norgga. Seammás lea dat jahki hui gelddolaš maid it gal boađe vajálduhttet, dadjá Vanja.  

Sámi ofelaš lea fálaldat, mas njeallje sámi nuora logaldallet sámiid birra, mii doaibmagođii 2004 rájes. Ofelaččat johtet viidát deaivvadan dihte eará nuoraiguin ja sii fitnet skuvllain ja eará arenain gos leat nuorat. Ohcanáigemearri dása lea geassemánu 1.beaivvi 2019.

 

Ofelaččaid doaimmat

Ofelaččat logaldallet vuosttažettiin joatkkaskuvllain miehtá Norgga, muhto sáhttet maid logaldallat eará skuvllain (nugo nuoraid- ja mánáidskuvllain), oahpaheaddji studeanttaide ja doppe gos lea dárbu eanet dieđuide sámiid birra. Sii leat čađahan oahpu Sámi allaskuvllas ovdal go johtigohtet ja leat dáinna lágiin bures ráhkkanan. Iešguđet ofelaš oačču 213 000,- ruvnnu rádjái stipeandda skuvlajahkái 2019/2020. Dása lassin čađahit vel kurssa “Samisk kultur- og samfunnskunnskap” mii addá 15 oahppočuoggá čakčat ja 15 oahppočuoggá giđđat.  Ođas dán jagi lea ahte ofelaččat ožžot vel 30 oč ofelašdoaimma ovddas. Oahppu lágiduvvo Sámi allaskuvllas Guovdageainnus.

 

Eanet dieđuid Sámi ofelaččaid birra ja ohcan dieđuid gávnnat dáppe dahje Facebookas “Samiske veivisere”.

Sádde ohcama oktan CV:in, bargo-ja oahppoduođaštusaid kopiijaiguin ja 3 referánssain elektruvnnalaččat dása: postmottak@samiskhs.no . Merke e-poastta "Sámi ofelaččat". Čáles maid leago dus vuoddjinkoarta vai ii.

 

 

Oktavuođa dieđut:

Ráđđeaddi Sámi allaskuvllas Marie Elise Nystad tlf. 78 44 85 32 / 950 52 984

E-boasta: samiskeveivisere@samiskhs.no

Ohcanáigemearri lea geassemánu 1. beaivvi 2019.