Årsrapporter / Jahkeraporttat

Årsrapporter til Kunnskapsdepartementet / Jahkeraporttat Máhttodepartementii

PDF icon Årsrapport 2023-24, (pdf-fil, 1,60 MB)

Årsrapport (2022-2023)

Årsrapport (2021-2022)

Årsrapport (2020-2021)

Årsrapport (2019-2020) / Jahkeraporta (2019-2020) jorgaluvvon sámegillii

 

Revisjonsberetninger / Riikarevišuvnna duođaštusat (dárogillii)

Riksrevisjonen revisjonsberetning for Samisk høgskoles årsregnskap 2023

Riksrevisjonen revisjonsberetning for Samisk høgskoles årsregnskap 2022

Riksrevisjonen revisjonsberetning for Samisk høgskoles årsregnskap 2021 

Riksrevisjonen beretning om årsregnskapet for 2020 for Samisk høgskole 

Riksrevisjonen beretning om årsregnskapet for 2019 for Samisk høgskole 

Riksrevisjonen beretning om årsregnskapet for 2018 for Samisk høgskole 

 

Årsrapporter til Nordisk ministerråd / Jahkeraporttat Davviriikkaid ministtarráđđái

PDF icon Samisk høgskoles årsrapport 2023 til Nordisk ministerråd

Samisk høgskoles årsrapport 2022 til Nordisk ministerråd

Samisk høgskoles årsrapport 2021 til Nordisk ministerråd

Samisk høgskoles årsrapport 2020 till Nordiska ministerrådet

Samisk høgskoles årsrapport 2019 till Nordiska ministerrådet