Trekke seg fra eksamen

Frist for å trekke seg fra eksamen er minimum 10 dager før eksamen. Oppfordrer alle til å bruke studentweb dersom vedkommende vil trekke seg fra eksamen. Dersom du ikke har mulighet til å trekke deg fra eksamen via studentweb, bruk dette skjemaet. Skjemaet kan leveres eller sendes med post til studieadministrasjonen ved Samisk høgskole. Denne kan også sendes i PDF-format via e-post: studieadm@samiskhs.no.
 

En kandidat som trekker seg fra eksamen uten gyldig grunn, kan ikke kreve at det blir arrangert ny eksamen før ved neste ordinære eksamen i faget.  En kandidat som trekker seg fra eksamen uten gyldig grunn mindre enn 10 dager før eksamen, eller møter på eksamen og trekker seg uten besvarelse, eller får karakteren “ikke bestått” på eksamen, regnes kandidaten å ha brukt en av tre eksamensmuligheter i faget.  Gyldig grunn som gir rett til utsatt eksamen er sykdom eller en spesiell situasjon, og dette skal være dokumentert.