Hva skjer:

Lanseringsseminar
04. juni, 12:00 til 16:00

Opplevd rasisme blant unge samer i reindrifta

Sámi allaskuvla har forsket på hvordan unge samer, med tilknytting til reindrifta, opplev

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Áigemearit
24. juli, 23:45

Vástidanáigemearri oahpposajifálaldahkii

Jus leat ožžon oahpposaji Sámi allaskuvlla prográmmaoahppui oktasaš sisaváldimis (Samordna Opptak bokte), de lea vástidanáigemearri oahpposajifálaldahkii 24.07. dii. 23:59.