StudentWeb

Ved starten av hvert semester skal alle studenter registrere seg på Studentweb. Studentweb skal benyttes gjennom hele studietiden ved Samisk høgskole. I Studentweb kan du som student administrere egne opplysninger.

Registreringer:

  • Registrere deg som student for hvert semester, velge emner/fag og godkjenne utdanningsplanen.
  • Finne faktura med KID og betalingsopplysninger, og følge med på når tid betalingen er registrert.
  • Melde deg opp til undervisning og eksamen, og etter oppmelding: sjekke at registreringen stemmer.

Eksamen:

  • Sjekke hvor eksamen gjennomføres, eller når tid/hvor eksamensoppgaven skal leveres.
  • Sjekke karakterene/eksamensresultatene dine.

Gjennomgå/endre egne opplysninger om:

  • Hjemstedsadresse og adresse på studiestedet, telefonnummer og hvilke språk du bruker.
  • Hvilke opplysninger om deg Samisk høgskole har gitt til Lånekassen (studentstatus og resultater).
  • Endring av pinkode.

Betaling og søknadsskjemaer:

Velg «mer» og deretter velger du «betaling». Dersom det ligger faktura til deg, så vil betalingsopplysninger ligge her.
Under menypunket «mer» vil du også finne søknadsskjemaer (f.eks. skjema for godskriving av tidligere utdanning) og dokumenter.
Her kan du også bestille karakterutskrift.

IT-konto og passord

Studenter og ansatte trenger en IT-brukerkonto ved Samisk Høgskole for å få tilgang til de aller fleste tjenestene som vi tilbyr.

Studenter og ansatte oppretter selv IT- brukerkonto via Selvbetjeningsportalen: 

https://samasselfservice.ondni.com/

 

Mer informasjon: 

Om IT-Konto

Her finner du  nødvendig informasjon om opprettelse og bruk av IT-konto.

 

Innlogging Studentweb:

Studentnummeret ditt er brukernavnet. Passord er identisk med passordet som du fikk da du opprettet IT-konto. Dersom du har glemt passordet, ta kontakt med IT-avdelingen,

eller:

Brukernavn: ditt fødselsnummer. Utenlandske studenter som ikke har norsk et personnummer har et fiktivt nummer som brukernavn. Det får du ved å henvende deg til studieadministrasjonen.
Passord: PIN-kode som du kan bestille til din egen epostadresse (trykk «send pinkode med epost»). Du kan også få ny pinkode ved å henvende deg til studieadministrasjonen. Dersom du har fått faktura på papir, så vil pinkoden også være oppgitt på denne. Du kan selv endre passordet når du først har logget deg inn på Studentwebben.