Sámi allaskuvlla jođiheaddjit.
september 06. beaivi 2023

Statsbudsjettet 2024: Tildeling til Samisk høgskole

Sametingsrådet har i dag kunngjort at regjeringen har fulgt opp stortingsmeldingen om samisk opplæring i statsbudsjettet for 2024. Blant annet får Samisk høgskole tre millioner kroner til styrking av lærerutdanningene og to millioner kroner til utvidelse av veiviserordningen.

- Dette er en gledelig nyhet for Samisk høgskole. Vi har de seneste ukene jobbet mye med vår økonmiske situasjon og hvordan vi skal få økte midler til vår drift.  Som de fleste vet så har Samisk høgskole økonomiske utfordringer, da det på nasjonalt nivå har vært reduksjoner i rammetilskuddene til universiteter og høgskoler. Når det nu bevilges tre millioner kroner ekstra, så får vi ro til å jobbe med faglig utvikling. Det er også gledelig at vi får utvidet veiviserordningen, sier rektor Liv Inger Somby.

Samisk høgskole har hatt et veldig godt samarbeid med Sametinget denne høsten og vi har lagt frem de konsekvenser reduserte bevilgninger gir for samiske studier og forskning.

- Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) har gjort en svært god jobb.  Vi har hatt gode møter med ham og hans dialog med regjeringsnivået har gitt resultater og er gode nyheter for oss, sier Somby.