Álgokursa sámegielas

SÁM Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 2. del / SÁM Davvisámegiella praktihkalaš dilis - álgooahppu 2. oassi

Dát oahppu lea joatkkaoahppu Davvisámegiella praktihkalaš dilis - álgooahpu 1.oassái.

 • Kursadivat: 1200,- ávnnasdivat ja 400,- lohkanbadjedivat
 • Vejolašvuohta stipeandadoarjagii Sámedikkis. Eambbo dieđuid ja ohcanskovi gávnnat dáppe.

Oahppu deattuha sámegillii gulahallama ja ovttasbarggu studeanttaid gaskkas. Studeanttat besset hárjehallat hupmat sámegiela iešguđetlágan beaivválaš diliin. Ođđa sánit, hállan- ja čállinhárjehusat ja giellaoahppa heivehuvvojit fáttáid mielde. Juohke fáttás leat njálmmálaš hárjehusat ja rollaspealut ja álkes teavsttat.

Oahpu oassin leat maid beaive- ja idjadanmátkkit báikkálaš oahpisteddjiiguin. Oahpu loahpas studeanttat galget njálmmálaččat ovdanbuktit prošeaktabarggu. Sámegiela álgokurssas joksá dási Eurohpálaš giellaportfolio A1-A2 dási (Davvin 1-2 oahpponeavvu).

Čiekŋudanvejolašvuođat

Go čađahat Davvisámegiella praktihkalaš dilis 2. oasi, de sáhtát joatkit Sámegiela lohkanbadjeohppui. Maŋŋel go leat čađahan Sámegiela lohkanbadjeoahpu, de lea dus sámegiela gelbbolašvuohta lohkagoahtit eará oahpuid Sámi allaskuvllas.

Bargovejolašvuođat

Sámegiela hálddášanguovllu bargosajiin gáibiduvvo sámegiela máhttu. Dát oahppu lokte sámegiela gelbbolašvuođa sidjiide geat barget sámegielat bargosajiin ja ámmátolbmuide geat barget sámi guovlluin.

Oahppoplána
Filesize: 554 KB

Sisabeassangáibádusat

 • Sámegiella praktihkalaš dilis – Álgooahppu 1. oassi dahje vástideaddji oahppu nugo Davvin 1 ja 2.
 • Ohcciin geain lea sámi gullevašvuohta ásahusa mearriduvvon njuolggadusaid mielde ii gáibiduvvo oppalaš lohkangelbbolašvuohta.

  Oahpus leat 15 saji. Oahpposajiid vuoruheapmi dáhkko čuovvovaš ortnega mielde

  8 saji várrejuvvojit ovttasbargoásahusaide olggobealde Davviriikkaid.

  Loahppa oahpposajit vuoruhuvvojit čuovvovaččat:

 • Sápmelaččat geat leat massán giela, ja geat háliidit oahppat sámegiela

 • Bargit almmolaš ásahusain sámegielat guovlluin geat háliidit oahppat sámegiela

 • Earát