BA - Sierra kursa

SER 181 Samisk kultur- og samfunnskunnskap 2/ Sámi kultuvra- ja servodatdiehtu 2

 • Organisering av studie: Studiet er samlingsbasert, med tre samlinger over et semester.
 • Undervisningsspråk: Norsk. En del av undervisningen kan foregå på andre skandinaviske språk og på engelsk.
 • Studiekode: SER 181
 • Studiepoeng: 15
 • Samlingsplan:
 • PDF icon Studieplan
 • Dersom du har spørsmål angående søknad om studieplass, søknadsweb, opptakskrav osv., ta kontakt med studieadministrasjonen, oahppohalddahus@samas.no

 

Bryr du deg om samisk kultur, samfunn og historie?  Da er dette studiet for deg.

Studiet er spesielt tilrettelagt for Samisk høgskoles ”Sámi ofelaččat - Samiske veivisere”. Det kan også egne seg for andre.

Studiet sikter mot å utvikle en faglig og etisk kompetanse i formidling av samisk kultur og samfunn og om samer i ulike offentlige kontekster. Det søkes å styrke studentens samiske selvforståelse, og studentens egne refleksjoner er vesentlige i studiet. Oppøvelse i fortellings- og presentasjonsteknikker, bruk av informasjonsteknologi, kommunikasjon og konflikthåndtering i ulike situasjoner inngår. I dette studiet videreutvikles studentenes formidlingskompetanse ytterligere gjennom gjennomføring av et veiledet prosjektløp. Studenten skal her utvikle og gjennomføre et selvstendig formidlingsprosjekt som bygger på kompetansen fra modul 1.  


///

Beroštatgo sámi kultuvrras, servodagas ja historjjás?  De lea dát oahppu dutnje.

Oahppu lea erenoamážit heivehuvvon Sámi allaskuvlla “Sámi ofelaččaide”, muhto lea maid rabas earáide.

 • Oahpu lágideapmi: Oahpus leat golbma deaivvadeami ovtta lohkanbajis.
 • Oahpahusgiella: Dárogiella. Oassi oahpahusas sáhttá lágiduvvot eará skandinálaš gillii ja eŋgelasgillii.
 • Oahppokoda: SER 181
 • 15 oahppočuoggá
 • PDF icon Oahppoplána
 • Diibmoplána: TimeEdit Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
 • Jus leat jearaldagat mat gusket oahpposajeohcamii, ohcanvuogádahkii, sisabeassangáibádusaide jna., váldde oktavuođa oahppohálddahusain, oahppohalddahus@samas.no

Oahppu galgá ovdánahttit studeanttaid fágalaš ja ehtalaš gaskkustangelbbolašvuođa sámi kultuvrras ja servodagas, ja sámiid birra iešguđetlágán almmolaš oktavuođain. Oahppu galgá nannet studeantta sámi iešipmárdusa ja studeanttaid reflekšuvnnat leatge guovddážis oahpus. Hárjáneapmi muitalan- ja presenterenteknihkas, diehtojuohkinteknologiija geavaheapmi, gulahallan ja vuostálasvuođaid gieđahallan iešguđet diliin leat oassin oahpus. Dán oahpus studeanttaid gaskkustangelbbolašvuohta ovdánahttojuvvo ain eambbo bagadallojuvvon prošeavtta bokte. Studeantta galgá dáinna ovdánahttit ja čađahit iešheanalaš gaskkustanprošeavtta mii hukse oahpu 1. oasi gelbbolašvuhtii.  

Sisabeassangáibádusat

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • Samisk kultur- og samfunnskunnskap 1 eller tilsvarende studium.

///

 • Oppalaš lohkangelbbolašvuohta dahje reálagelbbolašvuohta.
 • Sámi kultur- ja servodatdiehtu 1 dahje vástideaddji oahppu.

FUOMÁŠ: Dehálaš áigemearit

Koordinator

lenasg's picture
Gaup, Lena Susanne
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
Lena-Susanne.Gaup@samiskhs.no