BA - Sierra kursa

SER 181 Samisk kultur- og samfunnskunnskap 2/ Sámi kultuvra- ja servodatdiehtu 2

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Undervisningssted: Samisk høgskole, Guovdageaidnu/ Kautokeino
 • Deltidsstudium, 15 studiepoeng
 • Samlinger:
 •      - 15.02- 17.02.2021
 •      - 15.03- 17.03.2021
 •      - 10.05- 12.05.2021
 •      - Eksamen: 17.06- 18.06.2021
 • Studieplan

Bryr du deg om samisk kultur, samfunn og historie?  Da er dette studiet for deg.

Studiet er spesielt tilrettelagt for Samisk høgskoles ”Sámi ofelaččat - Samiske veivisere”. Det kan også egne seg for andre.

Studiet sikter mot å utvikle en faglig og etisk kompetanse i formidling av samisk kultur og samfunn og om samer i ulike offentlige kontekster. Det søkes å styrke studentens samiske selvforståelse, og studentens egne refleksjoner er vesentlige i studiet. Oppøvelse i fortellings- og presentasjonsteknikker, bruk av informasjonsteknologi, kommunikasjon og konflikthåndtering i ulike situasjoner inngår. I dette studiet videreutvikles studentenes formidlingskompetanse ytterligere gjennom gjennomføring av et veiledet prosjektløp. Studenten skal her utvikle og gjennomføre et selvstendig formidlingsprosjekt som bygger på kompetansen fra modul 1.  


///

Beroštatgo sámi kultuvrras, servodagas ja historjjás?  De lea dát oahppu dutnje.

Oahppu lea erenoamážit heivehuvvon Sámi allaskuvlla “Sámi ofelaččaide”, muhto lea maid rabas earáide.

 • Oahpahusgiella: Dárogiella
 • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu
 • Oasseáigeoahppu, 15 oahppočuoggá
 • Deaivvadeamit:
 •      - 15.02- 17.02.2021
 •      - 15.03- 17.03.2021
 •      - 10.05- 12.05.2021
 •      - Eksámen: 17.06- 18.06.2021
 • Studieplan

Oahppu galgá ovdánahttit studeanttaid fágalaš ja ehtalaš gaskkustangelbbolašvuođa sámi kultuvrras ja servodagas, ja sámiid birra iešguđetlágán almmolaš oktavuođain. Oahppu galgá nannet studeantta sámi iešipmárdusa ja studeanttaid reflekšuvnnat leatge guovddážis oahpus. Hárjáneapmi muitalan- ja presenterenteknihkas, diehtojuohkinteknologiija geavaheapmi, gulahallan ja vuostálasvuođaid gieđahallan iešguđet diliin leat oassin oahpus. Dán oahpus studeanttaid gaskkustangelbbolašvuohta ovdánahttojuvvo ain eambbo bagadallojuvvon prošeavtta bokte. Studeantta galgá dáinna ovdánahttit ja čađahit iešheanalaš gaskkustanprošeavtta mii hukse oahpu 1. oasi gelbbolašvuhtii.  

Studieplan/ oahppoplána SER-180 - SER-181
Filesize: 992 KB

Sisabeassangáibádusat

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • Samisk kultur- og samfunnskunnskap 1 eller tilsvarende studium.

///

 • Oppalaš lohkangelbbolašvuohta dahje reálagelbbolašvuohta.
 • Sámi kultur- ja servodatdiehtu 1 dahje vástideaddji oahppu.

FUOMÁŠ: Dehálaš áigemearit

Koordinator

lenasg's picture
Gaup, Lena Susanne
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
Lena-Susanne.Gaup@samiskhs.no