BA - Profešuvdnaoahppu

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu

  • Oahpahusgiella: Oahpu váldooahpahusgiella lea davvisámegiella. Oahpus sáhttet leat logaldallamat ja seminárat maiddái eará gielaide
  • Oahpahusbáiki: Oahppu lágiduvvo deaivvademiid bokte Sámi allaskuvllas ja neahttaoahpahusa bokte
  • Ollesáigeoahppu 3 jagi
  • 180 oahppočuoggá
  • Prográmmaplána
  • Deaivvadanplána: TimeEdit

Háliidat go erenoamáš bargobeivviid gos lea sihke stoahkan, muitaleapmi, pedagogalaš ovdánahttinbargu ja mánáid- ja rávisolbmuid ovttasbargu?

Sisdoallu

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu galgá ráhkkanahttit bargui otná ja boahtteáiggi ođđaáigásaš mánáidgárdái. Oahpus deattuhuvvo pedagogalaš jođiheapmi ja mánáidgárdi sierra profešuvdnan. Oahpu fágasisdoallu lea juhkkojuvvon iešguđetge máhttoviidodagaide, gos fágat leat čohkkejuvvon fáttaid mielde. Oahpu earenoamášvuohta lea ahte váldogiella lea sámegiella, oahpu vuođđudussan lea sámi kultuvra ja servodat, mas sámi oahppanáddejumit ja oahpahusvuogit ja sámi árbevirolaš luondduáddejupmi leat guovddážis.

Čiekŋudanvejolašvuođat

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu lea bacheloroahppu ja addá vuođu joatkit masteroahpuin.

Bargovejolašvuođat

Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu ráhkkanahttá vuosttažettiin bargui mánáidgárdái. Oahpuin dus lea sihkkaris boahtteáigi. Olles Sámis dárbbašuvvojit oahppan oahpaheaddjit, sihke sámi mánáidgárddiin ja mánáidgárddiin gos leat sámegielat mánát. Mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpu sáhttá maiddái ávkkástallat eará virggiin gos dárbbašuvvo servodatmáhttu ja máhttu bargat olbmuiguin.

Stipeandavejolašvuođat

Norgga Sámediggi fállá stipeandda studeanttaide oahpheaddjeoahpuin ja lassi ohppui sámegielas oahpaheddjiide main ii leat sámegieloahppu ovdalaččas. Loga eambbo Sámedikki neahttasiiddus.

Sisabeassangáibádusat

  • Oppalaš lohkangelbbolašvuohta dahje reálagelbbolašvuohta ja sámegielmáhttu.
  • Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan 2, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje guhkes amasgielladutkkus ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul
  • Buot studeanttat galget oahpu álggus doaimmahit politiijaduođaštusa vai sáhttet oassálastit oahpu hárjehallamiidda skuvllain.

Studenten

– Hástaleaddji ja girjás oahppu dat Sámi mánáidgárdeoahpaheaddjioahppu.
Portrett av Lise Karita Hætta
Lise Karita Hætta