Videreutdanning

SÁM 603 Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter

Utbildningssatsningen består av fyra fristående kurser på 7,5 studiepoäng, som tillsammans ger 30 studiepoäng och ges i följande ordning:

Kursen Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter är på 7,5 högskolepoäng och fokuserar på samisk muntlig tradition och undervisningsituationer som är kommunikativ till sin natur. Detta kopplas ihop med språkundervisningens funktion att integrera färdighetsträning i meningskapande aktiviteter. Att kunna tala, lyssna och samtala med olika syften och i skilda situationer är delar av en funktionell språkförmåga. Deltagarena ges möjligheter att utforska samisk muntlig traditions koppling till kulturuttryck i samtiden och uppmuntras till att i undervisningen använda estetiska och kreativa läroprocesser. Kursen har en tydlig koppling till läroplanen och kursplanen i samiska. 

Ansökan görs direkt till Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences. Även deltagare som deltog under utbildningen terminen innan, ska anmäla sig på nytt.

Så här görs det

Kurskod: SÁM 603

Studiepoäng: 7,5 

Studieform: Kursen ges på distans via en internetbaserad kursplattform. Ett par träffar anordnas online.

Studiefart: Kvartsfart

Undervisningsspråk: Samiska och svenska. Samiska ges i kursen och praktiseras med och mellan studenter vid indelning i samiska språkgrupper.

Filesize: 184 KB

Sisabeassangáibádusat

Förutsättningen för deltagande är att den deltagande läraren är anställd (heltid eller deltid) av en skolhuvudman (Sameskolstyrelsen, kommun eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige som har godkänt deltagandet. Det gäller både personer som är legitimerade lärare, men saknar behörighet i samiska, och personer som saknar lärarutbildning, men har kunskaper i samiska. 

Grundläggande behörighet krävs för all utbildning på universitet. Saknar du formell behörighet till en utbildning kan du ändå ha möjlighet att komma in genom så kallad 
reell kompetens. Har du kanske jobbat länge eller gått någon annan utbildning kan vi pröva om det räcker för att du ska bli behörig