MA - Sierra kursa

OAP Elevforutsetninger og tilpasset opplæring

  • Undervisningsspråk: Norsk, med deler av pensum på engelsk
  • Studiested: Kautokeino
  • 10 studiepoeng
  • Studieplan

I dette emnet møter kandidaten forskningsbaserte kunnskaper og allmennpedagogiske, spesialpedagogiske og tospråklighetspedagogiske ideer om urfolkets og nasjonale og språklige minoriteters opplærings-, lærings- og oppvekstsvilkår.

Emnet gir innsikt i utvalgte metoder for arbeid med tiltak for tilpasset opplæring som er relatert til tospråklighet, flerspråklighet, lesing, innholdslæring, begrepslæring, språkutvikling, språkrevitalisering og utvikling av godt læringsmiljø.

Emnet gir også innsikt i urfolksperspektiv på og faglige tilnærminger til intervensjonstiltak, skole-hjem samarbeid, barneoppdragelse, rådgivning, differensiering, individuelle opplæringsplaner, systemperspektiv, opplæringsorganisering og metodiske tiltak for tilpasset opplæring.

Kurset har 2 samlinger: i UKE 18 (Rom: Stealládat)  og i UKE 20 (Rom: Vuomádat). Begge ukesamlingene skal være 4 dagers samlinger, mandag til torsdag.

Mandager: kl 10:15-16:00

Tirsdager: kl 09:15-16:00

Onsdager: kl 09:15-16:00

Torsdager: kl 09:15-14:00

 

 

 

Sisabeassangáibádusat

  • Bachelorgrad, cand.mag. eller tilsvarende med faglig fordypning innenfor pedagogikk og/eller spesialpedagogikk og

Koordinator

kamilzo's picture
Øzerk, Kamil Zihni
E-mail: 
kamilzo@samiskhs.no