BA - Sierra kursa

JOU 147 Álgoálbmotjournalistihkka

  • Oahpahusgiella: Oahpahusgiella lea davvisámegiella, muhto skandináva gielat ja eŋgelasgiella sáhttet geavahuvvot. 
  • Oahpahusbáiki: Oahppu lágiduvvo neahttaoahpahusssan ja oahppobáikkis Sámi allaskuvllas. Interneahtta sáhttá geavahuvvot sihke bagadallamis ja sisabuktimiidda.    
  • 5 oahppočuoggá
  • Oahppu lea oassin Sámi journalistihka bacheloroahpus
  • Oahppoplána

Oahppoovttadat oahpásmahttá studeanttaid álgoálbmotmediaide. Fáddán lea identitehta, giella, servodat ja álgoálbmogiid muitalusat. Dán oahpus fuomášuvvojit maid álgoálbmotmediaid birgejupmi ja eaiggátvuođat. Dás lea maid sáhka etihkkahástalusaid birra smávva ja čađačuovgi servodagas. Álgoálbmotjournalista rolla ja journalisttaid bargodilli lea guovddážis.
Álgoálbmotjournalistihka ja minoritehtamediaid vuođđoprinsihpat galget gokčat álgoálbmogiid demokratiija huksema ja sátnefriddjavuođa vuoigatvuođaid. Das lea birgejupmi, bearaš, árbevierut, kultuvra ja giella guovddáš árvvut. Álgoálbmotjournalistihkka hástala maid studeanttaid váldit oasi máilmmiviidosaš journalistihkas ja njuovžilit čuovvut máilmmálaš lihkastagaid. Álgoálbmogiid rievttit fertejit leat oahppasat studeanttaide.

Sisabeassangáibádusat

Jos leat sajit, de sáhttet olggobeale/ eksterna ohccit ohcat dán ohppui. Ohccit fertejit deavdit Sámi allaskuvlla vuođđooahpuid opplaš sisaváldingáibádusaid, ja sis ferte ovdalaččas leat sihke filbmen- ja čuohppangelbbolašvuohta.


Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta(čađahan joatkkaskuvlla/logahaga) dahje reálgelbbolašvuohta. Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvocaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan 2, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje lohkan sámegiela vierrogiellan ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii  ja meannuduvvo dán vuođul.