BA - Sierra kursa

JOU 109 Pressaetihkka, lágat ja konvenšuvnnat

  • Oahpahusgiella: Davvisámegiella, muhto skandináva gielat ja eŋgelasgiella sáhttet geavahuvvot. 
  • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas       
  • 5 oahppočuoggá
  • Oahppu lea oassin Sámi journalistihka bacheloroahpus.
  • Oahppoplána
  • Deaivvadanplána

Dá lea teorehtalaš fága mas oahpahat etihka, lágaid, njuolggadusaid ja konvenšuvnnaid birra. Studeanta oahppá analyseret preassaehtalaš čuolmmaid. Galgá čiekŋudit mo preassaehtalaš njuolggadusat doibmet davviriikkain ja gokko leat erohusat. Studeanta oahppá árvvoštallat gálduid geavaheami ja gálduid suddjema preassaehtalaččat. Studeanta oahppá maiddái olmmošvuoigatvuođain ja mo dát doibmet sihke almmolašvuođas ja mediasuorggis. Dán fágas oahpahat mat leat sátnefriddjavuođa ráját ja goas/ mo ferte
unnitlogu álbmogiid suodjalit. Studeanta oahppá maid sátnefriddjavuođas ja maiddái gokko sátnefriddjavuođas manná ehtalaš rádjá.

Filesize: 606 KB

Sisabeassangáibádusat

Jos leat sajit, de sáhttet olggobeale/ eksterna ohccit ohcat dán ohppui. Ohccit fertejit deavdit Sámi allaskuvlla vuođđooahpuid oppalaš sisaváldingáibádusaid.
Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga) dahje reálagelbbolašvuohta. Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan 2, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje lohkan sámegiela vierrogiellan ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul.