njukčamánu 16. beaivi 2023

Ofelašdoaimmas lea ođđa ohcanáigemearri

Mis lea ođđa ohcanáigemearri!

Áigemearri ohcat ofelažžan lea miessemánu 1. beaivvi 2023. Ovdal leamaš ohcanáigi geassemánu 1. beaivvi. Ofelažžan vásihat erenoamáš gelddolaš jagi.

- Ofelašjahki lea buktán olu buriid vásáhusaid maid válddán viidásit eallimis. Ovttasbargat earáiguin, mátkkoštit, čoavdit hástalusaid ja gaskkustit, dadjá dán jagi ofelaš Ole Christer Hætta.

Ofelažžan mátkkoštat miehtá Norgga ja logaldalat joatkkaskuvllaohppiide sámi kultuvrra-, historjjá- ja servvodaga birra. Ofelažžan oaččut 230.000 NOK stipeandan ja 60 oahppočuoggá Sámi allaskuvlla servvodatfágasuorggis.

Gáibádusat beassat ofelažžan leat ee. ahte leat gaskal 18-25 jagi, ahte dus lea dábálaš lohkangelbbolašvuohta ja ahte dus lea servvodatberoštupmi. Oza áinnas dál jo. Ohcanskovi gávnnat dás.