Avd. for samfunnsfag

Samfunnsvitenskapelig avdeling har mange fag: jus, historie, journalistikk, reindrift, urfolkskunnskap, tradisjonell kunnskap osv. Disse fagene er viktige for å fremme det samiske samfunnet. Urfolksperspektivet er sentralt i vårt utdannelsestilbud samt i forskningen. Samfunnsvitenskapelig avdeling har blant annet disse prosjektene: samiske veivisere, Árbediehtu (tradisjonell kunnskap), analysegruppe for samisk statistikk, samisk valgforskning.

Samfunnsvitenskapelig avdeling inneholder følgende utdannelser:

  • Bachelor og master i journalistikk
  • Bachelor i reindrift
  • Urfolkskunnskap og-filosofi
  • Samisk historie 1 og 2
  • Utdannelse i tradisjonell kunnskap
  • Samisk kultur og samfunnskunnskap (utdannelsen er på norsk)

Hvorfor er disse utdannelsene viktige?

  • Det samiske samfunnet trenger journalister over hele Sápmi, både til radio og TV virksomhet.
  • Urfolkssamfunnet behøver journalister med master som mestrer både urfolks- og storsamfunnsperspektivet.
  • Reindriften, administrasjonssystemet og samfunnet ellers behøver folk med reindriftskompetanse på et høyt nivå og fagutdannelse i jus, økonomi, bedriftslære, økologi, administrasjon osv.
  • Om du leser til bachelor, så tilbyr Samfunnsfaggammen mange fag som egner seg som valgfag til en bachelorgrad.