BA - Enkeltemne

SER Árbediehtu / Tradisjonell kunnskap

  • Undervisningsspråk: Nordsamisk, Norsk og Engelsk - - med språklige tilpasninger og eventuell tolkning.
  • Studiested: Samlingsbasert, kombinert med nettundervisning
  • 30 studiepoeng på deltid
  • Samlingsplan høsten 2017
  • Studieplan

Har du lyst å lære hvordan arbeide med temaer knyttet til tradisjonell kunnskap? Du bør du begynne på dette studiet!

Innhold

Studiet er et deltids studium med samlinger som kombineres med nettundervisning. Undervisningsspråket er samisk/norsk/engelsk med språklig tilpasninger og eventuell tolkning.

Studieenhetene «Tradisjonell kunnskap; teori, metode og tradisjonell kunnskap som grunnlag for forvaltning av ressurser» skal gi en grunnleggende innføring om tradisjonell kunnskap generelt og samisk tradisjonell kunnskap spesielt, og om verdien av denne både i dag i fremtiden. Det legges vekt på faglige tilnærminger til denne kunnskapen, herunder dokumentasjonsmetoder, og hvordan tradisjonell kunnskap kan være med på å bidra til styrking av lokalsamfunn og urfolks næringer. Et langsiktig mål er at tradisjonell kunnskap skal være dokumentert, slik at den kan inngå i grunnlaget for offentlige beslutningsprosesser. Målgruppa er forvaltere, lærere og andre med interesse for tradisjonell kunnskap.

Dette er en formell utdanning i dokumentasjon og formidling av tradisjonell kunnskap, og er et resultat av Árbediehtu-prosjektet Studiet består av 2 deler, og er bygget opp som følger:

Del 1: Teoretisk tilnærming til tradisjonell kunnskap og metoder for dokumentering og formidling av tradisjonell kunnskap, 15 studiepoeng.

Del 2: Tradisjonell kunnskap som grunnlag for forvaltning av ressurs i nordområdene, 15 studiepoeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.