PhD - Program

SÁM400 Doktorgradsstudium i samisk språk og litteratur

 • Undervisningsspråk: Først og fremst nordsamisk
 • Studiested: Samisk høgskole
 • Fulltid 3 år
 • 180 studiepoeng
 • Undervisingsdelen er 30 studiepoeng

Doktorgradsprogrammet i samisk språk og samisk litteratur gir vitenskapelig forsknings- og arbeidskompetanse i samisk språk og samisk litteratur og i tilsvarende felt, hvor det kreves høyere kompetanse i språk og kultur. Studiet inneholder språkforskning, sosiolingvistikk, stedsnavnsforskning og forskning på urfolkslitteratur.

Innhold

Obligatoriske emner for alle

 • SAM 400 Vitenskapsteori (5 stp)
 • SAM 401 Etikk, urfolkskunnskap og -metodologi (10 stp)
 • SAM 402 Akademisk tekstskriving på samisk (5 stp)

Valgfrie fordypningsemner

 • SAM 403 Teoretiske og praktiske perspektiver i samisk språkforskning (10 stp)
 • SAM 404 Sosiolingvistiske teorier og metoder for minoritetsspråk (10 stp)
 • SAM 405 Samisk navneforskning som del av urfolksonomatikk (10 stp)
 • SAM 406 Samisk litteraturforskning som del av urfolks- og minoritetslitteratur (10 stp)

Forskningsdelen er 150 studiepoeng, og resultatet av forskningsdelen er en skriftlig avhandling.

Hovedspråket i undervisningen og forskingen på doktorgradsprogrammet er nordsamisk. Samisk er språket i doktorgradsprogrammet både i den faglige delen og i forskningen. Denne sammensetningen gir doktorgradsstudentene en dypere kunnskap i samisk språk og samisk litteratur, og styrker og utvikler samisk som et vitenskapelig språk. Når du fullfører dette doktorgradsprogrammet, kan du gjøre grundige analyser, forklare og utvikle språklige og litterære fenomener både i lokale og verdensomspennende kontekster innenfor minoritets- og urfolksspråk.

 

Diehtu ovdalgo ozat
Filesize: 15 KB
Doavttirgrádaoahpu láhkaásahus
Filesize: 141 KB
Doavttirgrádaprográmma ohcanskovvi
Filesize: 97 KB

Opptakskrav

For opptak til doktorgradsprogrammet i samisk språk og samisk littertur, kreves relevant treårig bachelorutdanning og toårig masterutdanning, hvor gjennomsnittskarakter er minimum B, eller tilsvarende utdanning som godkjennes av programstyret.

Programstyret kan vedta spesielle vilkår, for eksempel at søker gjennomfører et eget kurs og/eller opptaksprøve før søknad om opptak godkjennes.