Begynnerkurs i samisk

SÁM Sørsamisk i praktiske situasjoner - innføringsstudium 2. del (Plassje/Røros)

  • Undervisningsspråk: Sørsamisk
  • 15 studiepoeng
  • Undervisningssted Aajege, Røros

Aajege planlegger i samarbeid med Samisk Høgskole i Kautokeino å igangsette «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 2, 15 studiepoeng» som intensivkurs høsten 2017.  Studiet er for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Hovedmålet med studiet er å fremme og utvikle grunnleggende samisk språkbruk for alle som ønsker å lære seg sørsamisk. Deltagerne får mulighet til å innøve så mye samisk at en kan føre enkle samtaler på samisk, samt lese enkle tekster. Det er krav om forkunnskaper på nivå med «Sørsamisk i praktiske situasjoner – Introduksjon del 1» for opptak til studiet. Dersom du har uformell språkkompetanse tilsvarende dette nivået, kan du be om realkompetansevurdering for opptak til studiet.

Studiet gir 15 studiepoeng på høgskolenivå, og gir rett til støtte gjennom Statens Lånekasse og Sametingets stipendordning for høyere utdanning. Opplæringen gjennomføres etter godkjent studieplan fra Samisk Høgskole.

Totalt omfang av opplæringen er på 150 timer undervisning, samt tilsvarende egeninnsats. Studiet organiseres intensivkurs på Røros høsten 2017. Det blir en undervisningsperiode over 5 uker med oppstart i slutten av oktober, og avslutning i starten på desember. I undervisningsukene er det undervisning alle hverdager.

Det er en semesteravgift på kr. 400,- som betales til Samisk Høgskole. Deltagerne må i tillegg dekke kurslitteratur, reiseutgifter og kost/losji.

Studiet igangsettes under forutsetning av at minimum 6 studenter takker ja til studieplass. Studentopptak skjer etter «først til mølla- prinsippet» med inntil 12 studieplasser. Er du interessert i studiet eller ønsker mer informasjon ta kontakt Toini Bergstrøm på tlf. 90723513 eller e-post toini.bergstrom@stfk.no

Se også Aajege.no

Opptakskrav

  • Studiet igangsettes under forutsetning av minimum 6 deltager som takker ja til studieplass.
  • Studentopptak skjer etter «først til mølla- prinsippet» med inntil 12 studieplasser.
  • Unntak fra kravet om generell studiekompetanse gjelder for søkere som har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.
  • Det er krav om forkunnskaper på nivå med «Sørsamisk i praktiske situasjoner – Introduksjon del 1» for opptak til studiet.
  • Dersom du har uformell språkkompetanse tilsvarende dette nivået, kan du be om realkompetansevurdering for opptak til studiet.