BA - Enkeltemne

SÁM Nordsamisk semesteremne / Davvisámegiela lohkanbadjeoahppu

Vil du tilegne deg så gode samisk kunnskaper at du kan ta høgere utdanning innen nordsamisk? Da passer dette studiet til deg!

Studiet gir deg grunnkunnskaper i nordsamisk. Med tekstlesning blir du kjent med samisk skjønnlitteratur og sakstekster, og du styrker dine praktiske og teoretiske språkkunnskaper. Praktisk språkbruk er også en del av studiet.

Etter endt studium, skal du kunne samisk både muntlig og skriftlig og forstå muntlige og skriftlige tekster. Du vil få kunnskap til språkets grunnelementer og samiske skjønnlitteratur.

Som student kan du få stipend fra Sametinget, ved fullført studie.

 

Opptakskrav

Søkere skal ha Nordsamisk i praktisk læringssituasjon- innføringsstudium 1. og 2. del eller ha tilsvarende utdanning. Er det uvisst hvilket nivå søkerens språkkunnskaper er, holder Samisk høgskole en språktest for søkeren.

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse gjelder for søkere som har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.