BA - Enkeltemne

SÁM 100 Språkvitenskap og fonetikk

  • Undervisningsspråk: Nordsamisk
  • Undervisningssted: Samisk høgskole
  • Deltidsstudium høsten 2015
  • 10 studiepoeng
  • Studieplan

Har du lyst til å utvikle ditt språkøre? Da passer dette studiet for deg!

Innhold

I studiet Språkvitenskap og fonetikk blir du generelt kjent med nordsamisk språkstrukturer, blant annet hvilke deler ord er bygd opp av og hvordan ord er sammensatt til setninger og fraser. Du lærer hvordan du kan transkribere ordlyder mer nøyaktig enn i det vanlige skriftsspråket. I studiet blir du kjent med språkvitenskapens grunnleggende begreper og du blir kjent med lydtranskribering.

Etter at du har fullført studiet språkvitenskap og fonetikk, kan du de mest grunnleggende begrepene og hvordan bruke disse begrepene i lingvistisk analyse, og i tillegg lydtranskribering av det samiske språkmaterialet.

Studiet er en obligatorisk del av Bachelorgraden i samisk språk og samisk litteratur, men passer også for andre som har interesse av språk.

Opptakskrav

  • Krever generell studiekompetanse eller realkompetanse og samiskkunnskaper.  
  • Samiskspråkkrav kan oppfylles på følgende måter: A) for norske søkere kreves det samisk som 1. eller 2. språk på videregåendeskole, B) for finske søkere kreves det samisk som morsmålsstudie eller som fremmedspråkstudie på gymnasnivå, C) for svenske søkere kreves det samisk som morsmål (200 poeng) eller samisk som moderne språk (200-300poeng), eller tilsvarende samiskopplæring etter gjeldende regler. Samiskspråkkrav oppfylles også ved bestått Nordsamisk semesteremne (Davvisámegiela lohkanbadjeoahppu) 30 studiepoeng, eller ved tilsvarende studuim eller ved bestått språkprøve som Samisk høgskole arrangerer. Hvis det er usikkerhet rundt kompetansenivået til søkeren, så fremmes saken til en faglig vurdering og det behandles i henhold til dette.