BA - Enkeltemne

OKT 102 Urfolksfilosofi

  • Undervisningsspråk: Nordsamisk
  • Studiested: Samisk høgskole
  • 10 studiepoeng
  • Studieplan

I studiet får du kjennskap til urfolks- og samiske filosofier, vitenskap, verdensbilder og tenkning. Blant annet så lærer man å undersøke vitenskapen med et kritsik blikk, samt vitenskapets forskjellige sider fra et urfolksperspektiv. I studiet undersøkes det også på hvordan urfolks filosofier, verdensbilder og vitenskapsordninger er blitt forstummet i hovedsamfunnets undervisningsinstitusjoner. Studenten skal få en solid grunnforståelse for samiske og andre urfolks filosofiske ideer og tidsaktuelle temaer.

 

Studiet er en del av programstudiene (for eksempel bachelorutdanning), men er også åpne for andre søkere.

Opptakskrav

  • Krever generell studiekompetanse eller realkompetanse og samiskkunnskaper.  
  • Samiskspråkkrav kan oppfylles på følgende måter: A) for norske søkere kreves det samisk som 1. eller 2. språk på videregåendeskole, B) for finske søkere kreves det samisk som morsmålsstudie eller som fremmedspråkstudie på gymnasnivå, C) for svenske søkere kreves det samisk som morsmål (200 poeng) eller samisk som moderne språk (200-300poeng), eller tilsvarende samiskopplæring etter gjeldende regler. Samiskspråkkrav oppfylles også ved bestått Nordsamisk semesteremne (Davvisámegiela lohkanbadjeoahppu) 30 studiepoeng, eller ved tilsvarende studuim eller ved bestått språkprøve som Samisk høgskole arrangerer. Hvis det er usikkerhet rundt kompetansenivået til søkeren, så fremmes saken til en faglig vurdering og det behandles i henhold til dette.
  • Det forventes at studentene har tatt OKT 101 Vitenskapelig tekstskriving og analyse 10 stp, eller tilsvarende.