BA - Enkeltemne

OKT 101 Vitenskapelig tekstskriving og analyse

  • Undervisningsspråk: nordsamisk
  • Undervisningssted: Samisk høgskole
  • 10 studiepoeng
  • Studieplan

 

Vil du forbedre dine forsknings- og akademiske skriveegenskaper? Ta dette studiet!

I dette studiet får man kjennskap til hvordan man skriver etter visse formelle krav. Blant annet lærer man hvordan å forme innholdet, holde en råd tråd kvalitetsikring av teksten og kilder, samt utforme tekster på en måte som gjør det mulig for andre å sjekke tekstens pålitelighet og holdbarhet. Studiet er obligatorisk i en del av Samisk høgskoles bachelorprogram, men passer også til andre som vil lære om hvordan man gjennomfører forskningsprosjekter. Studiet passer særdeles bra til den som vil ta en grad innen høgere utdanning.

Opptakskrav

Krever generell studiekompetanse eller realkompetanse og nordsamisk kompetanse.

Samiskspråkkrav kan oppfylles på følgende måter: A) for norske søkere kreves det samisk som 1. eller 2. språk på videregåendeskole, B) for finske søkere kreves det samisk som morsmålsstudie eller som fremmedspråkstudie på gymnasnivå, C) for svenske søkere kreves det samisk som morsmål (200 poeng) eller samisk som moderne språk (200-300poeng), eller tilsvarende samiskopplæring etter gjeldende regler. Samiskspråkkrav oppfylles også ved bestått Nordsamisk semesteremne (Davvisámegiela lohkanbadjeoahppu) 30 studiepoeng, eller ved tilsvarende studuim eller ved bestått språkprøve som Samisk høgskole arrangerer. Hvis det er usikkerhet rundt kompetansenivået til søkeren, så fremmes saken til en faglig vurdering og det behandles i henhold til dette.