MA - Program

Masterprogram i duodji

Duodjiutøver: Berit Kristine Guvsam
Foto: Mai-Lis Eira

 • Undervisningsspråk: hovedspråket er samisk, men også skandinaviske språk og engelsk kan brukes. Det forventes at studentene kan lese og bruke samisk-, skandinavisk- og engelskspråklig faglitteratur.
 • Undervisningssted: Samisk høgskole, Kautokeino
 • 120 studiepoeng

 

Masterprogrammet innen duodji er en spesialisering og fordypning i studiet av duodji og kunst. Målet med studiet er å videreutvikle de ulike kunnskaps- og erfaringsfeltene innen duodji og kunst gjennom praktiske og teoretiske arbeider. Studentene skal utforske og videreutvikle sin faglige aktivitet og kritiske refleksjon med ulike oppgaver innen fagfeltet. Studentene skal øke sin kompetanse i planlegging, implementering og vurdering av utviklings- og forskningsoppgaver.

Kunnskapsutvikling

Etter å ha bestått programmet skal studentene:

 • Ha utviklet sine kunnskaper og ferdigheter i duodji på en slik måte at de i sine arbeider og vurderinger kan vise innsikt på et høyt faglig nivå.
 • Ha utviklet kritisk evalueringssans for duodji som kulturelt og estetisk produkt,
 • Ha blitt i stand til å vurdere duodji og kunst som forskningsfelt i et urfolksperspektiv
 • Kunne ta i bruk kunnskap og ferdigheter i vurdering og bruk av forskningsorienterte spørsmål og metoder relevant for fagfeltet.
 • Kunne videreutvikle duodji og forståelsen av kunst gjennom produksjon- og performance arbeider
 • Ha utviklet evnen til å planlegge, implementere, gjennomføre og kritiske evaluere aktuelle oppgaver innen duodji og kunst.
 • Kunne tilegne seg og utvikle metoder innen duodji-forskning og innen kunstnerisk kreativ aktivitet.
 • Kunne utvikle samisk språkbruk innen rammeverket for duodji.
 • Kunne utvikle kreativ kunnskap, samt øke evnen til å analysere og systematisere erfaringer på en kritisk måte innen duodji.

Opptakskrav

Søkere til masterutdanningen i duodji skal ha bachelorgrad, cand.mag. grad, lærerutdanning eller en 3-årig kunstfaglig utdanning som tilsvarer en bachelorgrad. Søkeren må kunne bekrefte at de har 60 studiepoeng med fordypning i duodji på høgskolenivå, samt at de innehar kompetanse i samisk språk og duodjiterminologi.
Søkere kan f.eks. ha følgende studium:

 • bachelorgrad i duodji
 • Bachelorgrad hvor duodji, samisk språk og kultur er en del av graden
 • Cand.mag-grad hvor duodji, samisk språk og kultur er en del av graden
 • Lærerutdanning som har duodji, samisk språk og kultur som en del av fagområdet.

Høgskolen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre kompetanser, enten som fullverdige eller delvis likeverdige som nevnte studier. Hvis de innehar fordypning i samisk kultur, samisk språk, duodji og/eller urfolkshåndverk og kunst.  Realkompetanse godkjennes enten som fullverdig eller delvis likeverdig som de nevnte studiene. Søkere som har lang praksis innen duodji og/eller kunst, samt har to års studium på høgskole- eller universitetsnivå kan søke på masterutdanningen. Søkere kan få godkjent praksis eller andre tilsvarende studier som en del av en treårig grunnopplæring. I spesielle tilfeller kan en opptaksprøve gjennomføres.

Koordinator

gunvorgs bilde
Guttorm, Gunvor
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
Gunvor.Guttorm@samiskhs.no