BA - Enkeltemne

JUO 146 Filmstudie og dokumentarproduksjon

  • Undervisningsspråk: nordsamisk, men skandinaviske språk og engelsk kan bli brukt
  • Undervisningssted: studiet arrangeres ved lærerstedet Samisk høgskole og ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt (Internášunála Sámi Filbmainstituhtta). Veiledning og innlevering kan gjøres via internett.
  • 25 studiepoeng
  • Studiet er en del av bachelorutdanningen for samisk journalistikk.
  • Studieplan

 

På et semester lærer du mye om film- og dokumentararbeid

Som en del av bachelorprogrammet for samisk journalistikk, så tilbyr vi høsten 2020 et fulltidsstudium i film og dokumentarproduksjon. Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole og Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Hvis du er interessert i og har erfaring innen filmproduksjon, men mangler fag på høgskolenivå, så er dette studiet for deg.  

Studentene lærer hvordan å filme og lage filmfortellinger. I studiet inngår det opplæring i fotografering, klipping og lydjobb. Studentene skal lage en film på 25-30 minutter i den sjangeren de selv foretrekker. Gjennom filmen skal studentene vise at de har fått en grundig forståelse for kreativ film og det praktiske arbeidet rundt produksjonen. De skal også vise at de både selvstendig og i samarbeid med andre klarer å gjennomføre filmproduksjonen på et høyt, faglig nivå innen tidsfristen august-desember 2020.

Vi tilbyr også 5 studiepoeng i urfolksjournalistikk JUO 147, for eksterne studenter høsten 2020. Vi ønsker å utfordre våre unge journalistikkspirer til å ta del i den globale journalistikken, og studentene vil i dette faget følge de nyhetene, reportasjene og programmene urfolksmedia produserer.

Søk da vel! Samiske mediainstitusjoner behøver flinke og ivrige journalister og filmfortellere.

Opptakskrav

Hvis det er ledige studieplasser, så vil eksterne søkere også bli vurdert. Søkere må oppfylle Samisk høgskole generelle opptakskrav, og ha erfaring fra film- og klippearbeid.

Krever generell studiekompetanse eller realkompetanse og samiskkunnskaper.  

Samiskspråkkrav kan oppfylles på følgende måter: A) for norske søkere kreves det samisk som 1. eller 2. språk på videregåendeskole, B) for finske søkere kreves det samisk som morsmålsstudie eller som fremmedspråkstudie på gymnasnivå, C) for svenske søkere kreves det samisk som morsmål (200 poeng) eller samisk som moderne språk (200-300poeng), eller tilsvarende samiskopplæring etter gjeldende regler. Samiskspråkkrav oppfylles også ved bestått Nordsamisk semesteremne (Davvisámegiela lohkanbadjeoahppu) 30 studiepoeng, eller ved tilsvarende studuim eller ved bestått språkprøve som Samisk høgskole arrangerer. Hvis det er usikkerhet rundt kompetansenivået til søkeren, så fremmes saken til en faglig vurdering og det behandles i henhold til dette.

Koordinator

liviss bilde
Somby, Liv Inger
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
Liv-inger.Somby@samiskhs.no