BA - Program

Bachelor i samisk språk og litteratur

  • Undervisningsspråk: Nordsamisk
  • Studiested: Samisk høgskole og og nettbasert undervisning
  • Bachelorgrad- fulltidsstudium i 3 år
  • 180 studiepoeng

Bachelorprogrammet for deg som ønsker å jobbe med samisk språk og litteratur!

Innhold

Bachelor i samisk språk og litteratur gir bred teoretisk og praktisk kompetanse. Bachelor i samisk språk og litteratur gir kunnskap om historie i samisk språk og litteratur, språklige forhold, litterære sjangre, utarbeidelse av teoretiske problemstillinger- spesielt i urfolksperspektiv. Som student får du muligheter til å øve på språket, både muntlig og skriftlig. Studiet gir også en god forståelse for språket, litteratur, stilistikk og retorikk.


Fordypningsmuligheter

Fullført studium gir mulighet til å fortsette på masternivå. Hvis du vil fortsette på masternivå, anbefales det at man planlegger og velger emne til mastergraden før man starter med bacheloroppgaven.


Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse for  jobb i flere forskjellige yrkesretninger. Etter studiet kan du jobbe som f.eks. språk- og tekstkonsulent, språkrådgiver, litteratur ekspert, forfatter eller innen kultur. Studiet gir også en god forutsetning til jobb innen samisk vitenskapelig og akademisk miljø. Tar man i tillegg praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i Norge, kan man jobbe som samisk lærer i grunnskolen og videregående skole.

 

Stipendmuligheter

Sametinget har utlyst Sametingsstipend for de som tar samisk som høgere utdanning. Mulighetene for å få stipend er opptil 30 000 kroner i året.

Fagplan, Bachelor i samisk språk og litteratur
Filesize: 825 KB

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse eller realkompetanse og kompetanse i samisk språk
  • Samiskkravet kan dekkes på følgende vis: Samisk som 1. eller 2. språk 2 på videregående skole i Norge, morsmålseksamen eller lengre fremmedspråkseksamen på gymnas i Finland og samisk som modersmål (200 poeng) eller moderna språk (200-300 poeng) på gymnas i Sverige eller tilsvarende kompetanse etter gjeldende regler. Samiskkravet også kan oppfylles med Nordsamisk semesteremne 30 studiepoeng eller tilsvarende utdanning eller ved å bestå språktest som arrangeres av Samisk høgskole. Dersom det er usikkert hvilket kompetansenivå søkeren har, så fremmes søknaden for faglig vurdering og behandles på grunnlag av dette.