Søk som Samisk veiviser!

Vi søker fire nye veivisere for skoleåret 2019/2020!

SØKNADSFRIST ER 01.06.2019!Samisk ungdom har nå sjansen til å være med på å spre informasjon om samiske forhold. Du kan søke om å få virke som samisk veiviser i et år. Søknadsfristen er 1. juni 2019. 

Fremdeles er det mange som har lite kunnskap om samer og samisk kultur. Dette kan føre til fordommer og vrangforestillinger. Du kan nå være med å informere og motivere ungdommer i hele landet til å øke kunnskapen om det samiske samfunnet. 

Er dette noe du brenner for? - Da er ordningen Samiske veivisere noe for deg! 

Målet med veiviserordningen er å bidra til positive holdninger og å forebygge fordommer basert på uvitenhet gjennom å gi ungdommer i Norge innblikk i samisk kultur og samfunn. Dette gjøres gjennom direkte formidling fra unge samer, altså informasjon fra ungdom til ungdom. Det deles ut fire stipend på inntil 213 000 kroner for skoleåret 2019/2020. Veiviserstipendet gis til samiske ungdommer som forplikter seg til et år med informasjonsformidling som sitt arbeid. Reise og opphold dekkes av ordningen. 
 
Vi ønsker søkere fra nord, lule- og sørsamiske områder. Vi oppfordrer unge samer fra hele landet til å søke. Vi krever god kompetanse i samisk kultur og samfunnsspørsmål. Språk er rikdom. Personlig egnethet vektlegges. Videre vil vi vektlegge engasjement, samarbeidsevne, fortellerevne og kreativitet. Det er en fordel å ha førerkort. Du bør ha generell studiekompetanse og ikke være eldre enn 25 år. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju/audition. 

De nye veiviserne må gjennomgå og fullføre et intensivt kompetansegivende kurs "SER180 Samisk kultur- og samfunnskunnskap", 15 stp på høstsemester og 15 stp på vårsemester, ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino. Nytt i år er at veiviserne i tillegg får 30 studiepoeng for praksisdelen av veiviseråret. De nye samiske veiviserne må være forberedt på høy reisevirksomhet, spesielt på vårsemesteret. 

Det er snakk om et intenst og uforglemmelig år. En Samisk veiviser gir mye og får mye! 

Ordningen Samiske veivisere er et samarbeidsprosjekt mellom Sámi allaskuvla/Samisk høgskole og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Samisk høgskole har faglig og administrativt ansvar og KMD fullfinansierer ordningen. 

Les om veivisernes arbeid på www.samiskeveivisere.no  eller på facebook "Samiske veivisere".

Spørsmål? Ta kontakt med rådgiver Marie Elise Nystad på tlf: 78 44 85 26 / 950 52 984 eller e-post: samiskeveivisere@samiskhs.no   

Husk søknadsfrist 1. juni 2019

Søknad med vedlagt CV, kopi av vitnemål, arbeidsattester og 3 referanser sendes
elektronisk til postmottak@samiskhs.no Merk e-posten “Samiske veivisere”. Skriv også om du har førerkort eller ikke.

Utvelgelsesprosessen starter rett etter at vi har mottatt søknader. Derfor må søkerne sørge for at alle nødvendige dokumenter er med i søknaden.

 

INFO OM SØKNADSPROSESSEN:

01.06.2019 Søknadsfrist

04.06.2019 Innkallelse til audition blir sendt ut, samt arbeidsoppgave.

11.06.2019 Audition/intervju i Alta. Vi dekker alle reiseutgifter og ordner overnatting.

12.06.2019 Audition/intervju i Guovdageaidnu/Kautokeino.

26.07.2019 Offentliggjøring av fire nye samiske veivisere på Márkomeannu.

 

De som blir valgt ut som veivisere starter studiet ved Samisk høgskole i Kautokeino onsdag 14. august 2019. Veiviserne bor og studerer i Kautokeino i 6-8 uker. Første reiseuke for alle fire veivisere starter i uke 43-44.