Berit Inger Anne Eira Buljo

Contacts

E-mail: 
beritiaeb@samas.no
Mobile: 

General information

Allaskuvllalektor Sámi buohccidivššároahpus / Høgskolelektor samisk sykepleierutdanning

Publications: 

Buljo, Berit Inger Anne Eira. 2019. Čálbmeravkkaleamis. Barus lagadus.

Buljo, Berit Inger Anne Eira. 2022. Master i sykepleie med et kommunehelseperspektiv. "En tid før og en tid etter". Studie av samiske mødres fortellinger om sorgmestring. VID Vitenskapelig høgskole. Oslo.