Koronaviruset

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Den 18. juni besluttet den norske regjeringen at samfunnet kan gjenåpnes gradvis i takt med at flere i befolkningen har fått koronavaksine, og smittesituasjonen er under kontroll.  De nye forskriftsendringene tredte i kraft søndag 20. juni. 

Universiteter og høgskoler kan etter de nye anbefalingene gjennomføre ordinær undervisning, så lenge undervisning og aktiviteter er i tråd med de gjeldende bestemmelsene og rådene om smittevern. Les mer om råd til universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler her. 

Samisk høyskole planlegger at undervisningen i høst skal foregå fysisk på campus Diehtosiida fra og med 16. August 2021. 

Se i midlertidig egen timeplan for ditt studie på TimeEdit Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla   
 

Dersom situasjonen endrer seg
Samisk høyskole følger fortløpende med på situasjonen med koronaviruset og forholder oss til råd fra myndighetene. Dersom situasjonen endrer seg vil høstsemesteret organiseres etter myndighetenes råd og anbefalinger. Informasjon kommer fortløpende dersom dette blir aktuelt. 

Undervisning 
Undervisning gjennomføres i henhold til studieplanen. 
I TimeEdit kan du søke opp timeplanen din, samt hvor undervisningen finner sted, samlingsplan, eksamenstidspunkter, praksis o.l.: TimeEdit Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla 

Dersom du har spørsmål knyttet til undervisning, kan du ta kontakt med faglig koordinator. 
 

Er du student og trenger koronavaksine?
Studenter i Kautokeino kommune som er folkeregistrert i en annen kommune, vil få tilbud om koronavaksine her dersom de ønsker det. 
Studenter som ønsker å ta koronavaksinen skal ta kontakt med kommunens vaksinekoordinator hverdager fra kl. 10:00 - 14:00 på +47 485 00 784. Dersom du ikke får svar med engang, vil de ringe deg opp igjen. 

Minner om at studentene må takker nei til tilbud om vaksinering i sin folkeregistrerte kommune dersom de ikke kommer til å ta den der.

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å få første vaksinedose. 
Husk det er viktig for best mulig beskyttelse å ta begge dosene.


(Senest oppdatert 13.07.21)