Govven: Máhtte Sikku Valio

oktober 06. beaivi 2017

Røyklukt og språkbad

Samisk høgskole tiltrekker årlig mange studenter til samiskutdanningen.

En av den er UiTs professor Britt Kramvig. Hun arbeider vanligvis i Norges arktiske universitet i Tromsø.  Denne høsten har hun begynt som student på Samisk høgskole, på utdanningen Nordsamisk i en praktisk læringssituasjon.

Å lære det samiske språket i praktisk læringssituasjon er en bra måte skriver Britt Kramvig i sin blogg: 

Les Kramvigs blogg "Vi lukter bål".

Britt Kramvig

Gjør slik som Britt Kramvig, bli student på Sámi allaskuvla!

Dette studiet (nord-, sør- eller lule-)samisk i en praktisk læringssituasjon er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive samisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket. Studiet vektlegger kommunikasjon og interaksjon mellom studentene på samisk. Studentene får øvelse gjennom kommunikasjon i forskjellige situasjoner i daglig livet. Nye ord, snakke og skriveøvelser og språkøvelser tilpasses etter emner. Alle emner inneholder muntlige arbeidsoppgaver, rollespill og enkle tekster.