Bilde av prof. Nils Dannemark. Mars 2018.

Professor Nils Dannemark. Máhtte Sikku Valio govvii.

mars 15. beaivi 2018

Nils Dannemark utnevnt til professor

Styret for Samisk høgskole vedtok sist onsdag å utnevne Nils Dannemark til professor i nordisk språkvitenskap

Nils Dannemark har arbeidet på Samisk høgskole siden 1996, og han ble ph.d. i 2010. I sin forskning har han bl. a. sett på tospråklighet i samiske områder.

- Det betyr svært mye for Samisk høgskole at vi nå har en ny professor blant oss. Både i samiske lærerutdanninger, på samiskstudiene og i forskning kreves det at vi har faglig kompetanse på høyeste nivå. Derfor er denne professorutnevnelsen en viktig milepæl for oss. Samisk høgskole ønsker Nils Dannemark hjertelig til lykke, sier rektor Gunvor Guttorm.

Evalueringskomiteen sier blant annet at Dannemarks forskningsarbeider holder et svært høyt nivå og at han har gått opp nye veier i forskningen.  Det sies videre at forskningsinnsatsen hans er et pionerarbeid. Komiteen avslutter med å si at Dannemark er «grundig, har sterk lingvistisk skolering og slepp tydelegvis ikkje arbeida frå seg før han har kvalitetssikra dei godt».

Komiteen bestod av professor Tove Bull (Universitetet i Tromsø, leder), professor Lars Anders Kulbrandstad (Høgskolen i Innlandet) og professor Jon Todal (Samisk høgskole).

 

 

10-jagi vuođđoskuvlla sámi oahppoplánat almmuhuvvo

Nils Dannemark gurutbealde. Jagi 1997 gárvánii ja dohkkehuvvui sámi oahppoplána "10-jagi vuođđoskuvlla sámi oahppoplánat". Yngve Johansen govvii.

Bilde fra 1997, Dannemark oppe til venstre.