september 12. beaivi 2017

Har du husket semesteravgiften?

Samisk høgskoles student, har du betalt semesteravgift for høsten 2017?

Husk å betale før 15.09.2017 for å holde retten til å være som student!

Hvis du har spørsmål kontakt med studieadministrasjon: tel 78448400 eller studieadm@samiskhs.no