Samiske veivisere 2017-2018. Foto: John Anders Sikku, Samisk høgskole

Samiske veivisere 2017-2018. Foto: John Anders Sikku, Samisk høgskole

august 29. beaivi 2017

Møt våre veivisere

Nye samiske veivisere for 2017/2018 ble offentliggjort på festivalen Márkomeannu.

 1. Hva er samiske veivisere?
  Samiske veivisere er ungdom som er engasjert for å reise rundt i Norge og fortelle om det samiske.
 2. Hva skal de?
  Veiviserne får opplæring ved Samisk Høgskole i Kautokeino, og ordningen er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 3. Hvor reiser de?
  - De samiske veiviserne følger et opplegg som er tilpasset skolen, og da spesielt videregående skole.
 4. Hvem er de?
  I øverste bilde fra venstre:

Les mer på SamiskeVeivisere.no 

Samiske veivisere 2017-2018

Samiske veivisere 2017-2018. Foto: John Anders Sikku