Kontaktinformasjon

Adresse

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
Hánnoluohkká 45
NO-9520 Guovdageaidnu/Kautokeino
Norga/Norge/Norway

Tel: +47 78 44 84 00
E-boastta/e-post/e-mail: postmottak@samas.no
Org. nr.:  
971519363  
   

Faktura til Samisk høyskole

Slik skal du sende elektronisk faktura eller papirfaktura til Samisk høskole: 

Vær obs på at du ikke skal sende faktura per e-post. 

Faktura skal sendes elektronisk som EHF-standard eller som papirversjon med posten.

1. Slik sendes elektroniske faktura (EHF):

Digitaliseringsrundskrivet krever at statlige virksomheter ber om faktura i elektronisk standard EHF (elektronisk handelsformat). Utenlandske leverandører skal bruke standard PEPPOL BIS.

Fakturaadresse for elektroniske fakturaer til Sámi allaskuvlla/Samisk høyskole er organisasjonsnummeret 971 519 363.

Husk å oppgi referanse i fakturaen. Bestillerreferanse er 1330 + bestillerens forbokstaver, f.eks. 1330xxxx. Ta kontakt med bestiller dersom du ikke har referansekoden. 

Hva skal du gjøre hvis det er første gang du skal sende faktura i EHF? 

DFØ nettsiden har veiledning på nettsiden deres.
Difi nettsiden har også veiledning på nettsiden.

Sámi allaskuvla/Samisk høyskole er kunde i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).  Du kan også ta kontakt med DFØ dersom du har spørsmål om elektronisk faktura, e-post: elfak@dfo.no, telefon: 40767157.

Hva skal du gjøre hvis du sender papirfaktura?

Du kan sendes faktura i papirformat med posten til følgende adresse:

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Husk å oppgi bestillerreferanse 1330 + fire bokstaver.