Program

Program: SáMOS-konferansen Sámi mánát ođđa searvelanjain -
“Unna olbmožiid dihtii”

21.-23. mars 2023, Diehtosiida, Kautokeino

Alle innlegg blir tolket mellom samisk, norsk/svensk og engelsk. Det anbefales at du tar med deg din egen smartphone, PC eller nettbrett og øreplugger for å kunne følge tolkingen på online tolkekanal.

(Programmet er oppdatert den 8. mars)

Tirsdag 21. mars

Tema: Utvikling!

10.00   Registrering

11.00   Lunsj

12.00   Åpningsarrangement / Samiske barnehagers verdi i det samiske samfunnet

Sámi álbmot luohti / Samisk nasjonaljoik
Med tanke på barna, Fortelling
Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametingsråd
Laila Susanne Vars, rektor ved Samisk høgskole

13.15   Fremlegg av pedagogiske prinsipper
           
Sametinget/SáMOS: Anne Márge Päiviö og Carina Sarri  

13.40   Pilotbarnehager presenterer
           
Álttá siida, Alta
            Viejega, Drag 

14.10   Kaffepause

14.40   Sterke språkmodeller
           
Annika Pasanen, professor i samisk sosiolingvistikk, Samisk høgskole

15.05   Pilotbarnehager presenterer 
           
Suaja Maanagierte, Snåsa
            Badjemánáid beaiveruoktu, Karasjok

15.35   Læringsarena searvelatnja
            Mikkel Nils Sara, førsteamanuensis, Samisk høgskole

15.50   Bokutgivelse: Prinsipper i samisk barnehagepedagogikk
            Mikkel Eskil Mikkelsen

16.00   Sofasamtale
            Fra samarbeid til utvikling på grunnlag av kvalitet i pedagogikk og språk i samiske barnehager

16.50   Avslutning og oppsummering


19.00  Mat og underholdning Boaššu Food Lab AS, lávvu utenfor Thon hotell

           

Onsdag 22. mars

Tema: Samarbeid!

08.30   Registrering

09.00   Samarbeid er fremtiden
            Unna olbmožiid dihte / Med tanke på barna, fortelling

09.15   Keynote 
            Living Indigenous pedagogics in early childhood: practice and possibility
            
Carol Rowan, PhD

10.00   Kaffepause

10.30   Samifisering og dekolonisering - Joiking og joik som pedagogiske verktøy
           
Laila Aleksandersen Nutti, høgskolelektor, PhD stipendiat

11.00   Samarbeid er grunnlaget for utviklingsarbeid!
            Sametingets opplæringsutvikling i samiske samfunn
           
Lisbet Eira, avdelingsdirektør for oppvekst og opplæring, Sametinget

            Samisk høgskoles samfunnsrolle i løftet for utdanningsnivået i Sápmi
            John Markus Kuhmunen, Instituttleder, Samisk høgskole

            SáMOS' arbeidsmetoder på grunnlag av samiske kulturverdier
            Ol-Johán Sikku, Prosjektleder SáMOS, Sametinget

12.00   Lunsj og posterutstilling

13.20   Unna olbmožiid dihte / Med tanke på barna, fortelling

13.30   Keynote
            Samisk tradisjonelt arbeid og fortellinger tar pedagoger og barnehagebarn på besøk til eventyrverdenen
         
  Ylva Jannok Nutti, førsteamanuensis, Samisk høgskole

14.15   Hjemmefølelse - Fortellinger om urfolks opplærings- og samhandlingsmetoder i Tanadalen
           
Aura Mari Pieski, utvikler av opplæringsmateriale og spesiallærer

14.30   Samarbeid er grunnlaget for utviklingsarbeid! 
            Samarbeid og utvikling med pilotbarnehagene.
           
Anna Kristine Skum Hætta, seksjonsjef, Sametinget

            PED 606 PMG utdanning - erfaringer og utvikling i fremtidens videreutdanning
            Anne Ingebjørg Svineng Eriksen, lærer i samisk pedagogikk, Samisk høgskole

15.00   Avslutning og oppsummering

15.15   Ny bok, SÁMI BAJÁSGEASSIN - Árbevierut - Ealáskahttit - Ođasmahttit, utgivelse, fremførelse og kaffe
           
Asta Mitkijá Balto, Professor emerita

19.00   Festmiddag med artister på Diehtosiida

 

Torsdag 23. mars

Tema: Fremtiden!

09.00   Det er vi som former fremtiden

09.10   Unna olbmožiid dihte / Med tanke på barna, fortelling

09.11   Keynote
            Samisk barnehagepedagogikk i den nye tiden
           
Marikaisa Laiti, førsteamanuensis, Samisk høgskole

09.50   Ráđđádallan, fungerer det i barnehagen?
           
Gudrun Kuhmunen, barnehagelærer

10.10   Sterke språkopplæringsmodellers veiledningsmodell - prosjekt der vi vil forme veiledningsordning
           
Karen Inga Eira, leder ved Senter for samisk i opplæringa, Samisk høgskole

10.30   Kaffepause

11.00   Utviklingsarbeidet for samisk barnehagepedagogikk
            Sametinget/SáMOS

11.15   Fremtidig forskning i samisk barnehagepedagogikk
           
Ylva Jannok Nutti, førsteamanuensis, Samisk høgskole

11.30   Sofasamtale
            Utviklingen av samiske barnehager fra historie til fremtid

12.15   Avslutning og oppsummering

12.30   Lunsj

 

Arr.: Sametinget/SáMOS og Samisk høgskole