Reindriftskonferansen 2022

Konferansen arrangeres 30. november og 1. desember i Kautokeino. 

Ulike kunnskapssystemer - én reindrift

Faglig konferanse om reindriftens tradisjonelle kunnskaper i et samfunn i endring. Vi ønsker å skape en reell dialog med reindriftsutøvere om fremtidig reindrift. 

Vi ønsker å forsone ulike kunnskapsystemer for å opprettholde den samiske bærekraftige reindriften. 

Vi vil dele og diskutere reindriftens nyeste forskningsresultater. Vi inviterer reindriften og andre fagmiljløer til å bidra i utviklingen av et mastergradsstudium i reindrift.

Påmeldingsfrist: 25.11.2022 15:00

Påmeldings lenke: https://www.deltager.no/event/Boazodoallokonferansa2022#init