Praktisk informasjon

Guovdageaidnu. Foto: Pål Norvoll.

Guovdageaidnu ligger i Finnmark, Nord-Norge. Det er et lite sted – rundt 3000 mennesker bor i kommunen – men det er også et viktig senter sosialt og kulturelt for det samiske folket. Geografisk er Guovdageaidnu Norges største kommune, som ikke dekker bare selve stedet, men mye av det omkringliggende Finnmarksplatået.  

80%-90% av de som bor i Guovdageaidnu snakker nordsamisk som førstespråk. Du kan høre det samiske språket på butikkene, skolene, kirken, sykehjemmet og kommuneadministrasjonen. Mange av kommunens innbyggere har også et nært forhold til meahcci. Meahcci, "miljøet", er et levende landskap med elver, innsjøer, fjell og myrer. Det er rikt på ressurser som dyreliv, fisk og bær og beite for reinen som er et viktig levebrød. I den samiske tenkemåten er ikke meahcci bare et sted som kan utnyttes. I stedet er det et system av respektfulle og produktive møter mellom mennesker og mange menneskelige og ikke-menneskelige vesener. Så folk bryr seg om meahcci, men relasjonene er gjensidige: meahcci bryr seg om mennesker.  

Guovdageaidnu er midt i dette levende miljøet. Samtidig er Guovdageaidnu et viktig samisk kultur-, politisk- og utdanningssenter. Duodji (samisk håndverk) er svært synlig . Ferdigheter i duodji undervises i skolene, og Guovdageaidnu har flere butikker som selger lokalt håndverk. Byen er også vertskap for både Samisk Nasjonalteater, som ble etablert i 1981, NRK Sápmi den samiske rikskringkasting i Norge. En del av det norske Sametinget har sin virksomhet i Diehtosiida, en vakker bygning med utsikt over Guovdageaidnu, der også Samisk høgskole som er vertskap for konferansen, er plassert.  

Å reise til Kautokeino

Hvordan komme seg til Kautokeino?

Nærmeste flyplass ligger i Alta (ALF). Avstand mellom Alta og Kautokeino er 140 km og det tar omtrent 2 timer å kjøre med bil fra Alta til Kautokeino. Det går flere daglige flyavganger til Alta Lufthavn fra Oslo Lufthavn, både direkteruter og andre ruter med mellomlandinger. 

Reise kollektivt fra Alta lufthavn til Kautokeino

  • Snelandia for bussreise fra Alta til Kautokeino. For mer informasjon, trykk her. 

Språk

Konferansespråk er engelsk, norsk og samisk. Det blir tolket til og fra samisk, norsk og engelsk gjennom Zoom app. Dersom du skal bruke appen må du ta med hodetelefoner og enten smartelefon, nettbrett eller PC til konferansen.