Samiske veivisere

Samiske veivisere reiser rundt og informerer ungdommer i skoler og andre arenaer om samisk kultur og samfunnsforhold. Tilbudet er gratis.

De samiske veiviserne reiser hovedsaklig rundt på videregående skoler, men besøker også gjerne andre ungdomsfora og  studenter ved lærerutdanningene i landet, og opplever at deres kunnskaper er sterkt etterspurt også på dette nivået. Årlig velges det fire samiske ungdommer mellom 18-25 år for å bli samiske veivisere.

Ordningen går ut på at samiske ungdommer selv forteller om deres hverdag, kultur og tradisjoner. Skolene får et standardopplegg som er ment som supplemang til den ordinære undervisningen. Ungdommene som er samiske veivisere har fått opplæring ved Samisk høgskole i Kautokeino for å kunne gjennomføre oppgaven sin.

For mer informasjon om tiltaket, eller bestille en veiviser ta kontakt med:

Marie Elise Nystad
Fungerende leder for veiviserordningen

e-mail: Marie-Elise.Nystad@samiskhs.no
Tel.  +47 78 44 85 32 
Mob.+47 950 52 984

Sara Beate Eira Persson
Rådgiver

e-mail: sara-beate-eira.persson@samiskhs.no
Tel. +47 78 44 85 29


samiskeveivisere(krøllalfa)samiskhs.no

Facebook

Instagram

Snap: samiskveivisere