Álgokursa sámegielas

SÁM Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 2. del (Alta) / SÁM Davvisámegiella praktihkalaš dilis - álgooahppu 2. oassi (Álttás)

  • Undervisningsspråk: Nordsamisk
  • Studiested: Alta
  • 15 studiepoeng
  • 150 undervisningstimer, og 150 timer selvstudium
  • Opptakskrav: Samisk begynnerkurs del 1 eller tilsvarende
  • Muntlig eksamen i samarbeid med Samisk høgskole

Innhold
Samisk innføringsstudium del 2 (SAAL2) er et studium for deg har ett passivt samisk språk, og ønsker å få ett aktivt talespråk. Studiet er tilpasset nivået tilsvarende bøkene Davvin 3 og 4. Undervisningen er bygd opp rundt en rekke temaer knyttet til samisk tradisjon, slik at man får en naturlig og gradvis fremgang i språkets grammatiske oppbygging. Gjennom dialog, rollespill og spill lærer du å snakke samisk i forskjellige hverdagslige situasjoner som er knyttet til temaene. På denne måten lærer du på en naturlig måte å knytte riktige ord og uttrykk til hverdagslige situasjoner, samtidig som grammatikken inngår både i ord og setninger som brukes i muntlige øvelser.
Undervisningen foregår på samisk, og brukes fra starten av studiet, både som undervisningsspråk, og som språk i arbeidsoppgaver studentene seg imellom.

Kostnader
Kr. 400,- i semesteravgift til Samisk høyskole,
kr. 1200,- i kursavgift til Språksenteret
Mulighet for å søke om stipend fra Sametinget.
 
Eksamen
Innlevering av mappe og muntlig eksamen. Karakter: bestått eller ikke bestått. Bestått eksamen gir 15 studiepoeng.
Eksamen holdes i Alta.

Videre studier
Etter å ha gjennomført samisk innføringsstudium 2, er du kvalifisert til å begynne på samisk semesteremne ved Samisk høgskole, som igjen gjør deg kvalifisert til å ta andre fag ved Samisk høgskole som krever samisk språk.
 
Mer info
post@alttasg.no eller tlf. 971 13 606 / 970 91011.

Sisabeassangáibádusat

Nordsamisk i praktisk læringssituasjon- innføringsstudium 1. del eller tilsvarende kurs, som Davvin 1 og 2.

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse gjelder for søkere som har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.