Álgokursa sámegielas

SÁM Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del / SÁM Davvisámegiella praktihkalaš dilis - álgooahppu 1. oassi

  • Oahpahusgiella: Davvi Sámegiella
  • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas
  • 15 oahppočuoggá
  • Deaivvadanplána

Sámi allaskuvla fállá sámegiela álgooahpu álggahalliide, geat eai máhte hupmat eaige čállit sámegiela. Álgooahppu sáhttá maid heivet sidjiide, geat leat gullan sámegiela, muhto eai huma.

  • Kursadivat: 1200,- ávnnasdivat ja 400,- lohkanbadjedivat
  • Vejolašvuohta stipeandadoarjagii Sámedikkis. Eambbo dieđuid ja ohcanskovi gávnnat dáppe

Oahppu deattuha sámegillii gulahallama ja ovttasbarggu studeanttaid gaskkas. Studeanttat besset hárjehallat hupmat sámegiela iešguđetlágan beaivválaš diliin. Ođđa sánit, hállan- ja čállinhárjehusat ja giellaoahppa heivehuvvojit fáttáid mielde. Juohke fáttás leat njálmmálaš hárjehusat ja rollaspealut ja álkes teavsttat.

Oahpu oassin leat maid beaive- ja idjadanmátkkit báikkálaš oahpisteddjiiguin. Oahpu loahpas studeanttat galget njálmmálaččat ovdanbuktit prošeaktabarggu. Sámegiela álgokurssas joksá dási Eurohpálaš giellaportfolio A1-A2 dási (Davvin 1-2 oahpponeavvu).

Čiekŋudanvejolašvuođat

Sáhttá joatkit sámegiela álgooahpu 2. oassái. Sámegiela álgooahppu 1 ja 2 leat vuođđun álgit Sámegiela lohkanbadjeohppui.

Bargovejolašvuođat

Sámegiela hálddášanguovllu bargosajiin gáibiduvvo sámegiela máhttu. Dát oahppu lokte sámegiela gelbbolašvuođa sidjiide geat barget sámegielat bargosajiin ja ámmátolbmuide geat barget sámi guovlluin.

Sisabeassangáibádusat

Ohcciin geain lea sámi gullevašvuohta ásahusa mearriduvvon njuolggadusaid mielde ii gáibiduvvo oppalaš lohkangelbbolašvuohta.

Oahpus leat 15 saji. Oahpposajiid vuoruheapmi dáhkko čuovvovaš ortnega mielde

8 saji várrejuvvojit ovttasbargoásahusaide olggobealde Davviriikkaid.

Loahppa oahpposajit vuoruhuvvojit čuovvovaččat:

  1. Sápmelaččat geat leat massán giela, ja geat háliidit oahppat sámegiela

  2. Bargit almmolaš ásahusain sámegielat guovlluin geat háliidit oahppat sámegiela

  3. Earát