Álgokursa sámegielas

SÁM Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del (Oslo)

  • Undervisningsspråk: Nordsamisk
  • Studiested: Samisk hus, Oslo
  • 15 studiepoeng
  • Studieavgift kr 400
  • Søknadsweb: 2009 Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del Oslo
  • Kontakt: Piera Heaika Muotka, phmuotka@gmail.com

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive samisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Studiet vektlegger kommunikasjon og interaksjon mellom studentene på samisk. Studentene får øvelse gjennom kommunikasjon i forskjellige situasjoner i daglig livet. Nye ord, snakke og skriveøvelser og språkøvelser tilpasses etter emner. Alle emner inneholder muntlige arbeidsoppgaver, rollespill og enkle tekster.

Studiet inneholder også dags- og overnattings ekskursjoner. Studiet avsluttes med muntlig presentasjon av prosjektarbeid.

Studiet er på samme nivå som Europeisk språkportfolio A1-A2 (Davvin 1 og 2)

Videre utdanning:

Etter dette emnet kan man fortsette med Nordsamisk i praktiske situasjoner, introduksjon del 2.

Nordsamisk i praktiske situasjoner, introduksjon del 1 og 2 gir grunnlag til studiet Samisk semesteremne.

Jobbmuligheter:

Skal du jobbe i områder som ligger i det samiske forvaltningsområdet, kan det kreves at du kan samisk. Derfor kan dette studiet passe for dem som forbereder seg til jobb i samiske områder.

Mulighet for stipendstøtte fra Sametinget. Mer info finner du her.

Studieplan Samisk i praktiske situasjoner - introduksjon del 1
Filesize: 615 KB
Semesterplan Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del, Oslo 2016
Filesize: 203 KB

Sisabeassangáibádusat

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse gjelder for søkere som har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.