Álgokursa sámegielas

SÁM Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del (Gáivuotna/Kåfjord)

  • Undervisningsspråk: Nordsamisk
  • Studiested: Manndalen, Kåfjord i Troms
  • 15 studiepoeng
  • Studieavgift kr 400.
  • Undervisning uke 39-40, 43-44-45 og 48-49. Språkbad uke 46 (16.-18.11.16)

 

Har du lyst å lære samisk?

Nordsamisk i praktisk læringssituasjon- innføringsstudium 1. del, høsten 2016

Samisk språksenter arrangerer nybegynnerkurs i samisk høsten 2016 som gir 15 studiepoeng. Det gis 150 timer undervisning med lærer og deltakerne må påberegne ca. 150 timer med selvstudie. Oppstart er 26.09.16 i Manndalen.

Kursene avholdes i samarbeid med Samisk høgskole og Samisk Studieutvalg, og settes i gang hvis det er nok deltakere.
Evt. spørsmål rettes til Samisk språksenter: tlf. 77 71 93 80 eller e-post til siri.janne.koht@kafjord.kommune.no og per.johannes.marainen@kafjord.kommune.no

Søknadsfrist til studiet er 22.09.16. Søk her: https://fsweb.no/soknadsweb/velgInstitusjon.jsf, velg Sámi allaskuvla/Samisk høgskole og logg inn med eksisterende brukerkonto eller registrer deg som ny bruker. Velg studiet 2015 Nordsamisk i praktisk læringssituasjon-innføringsstudium 1.del Kåfjord.

Ansatte i Kåfjord kommune kan søke permisjon med lønn for å gå på kurset. Foreldre med barn som har samisk i barnehage eller grunnskole og nærstående til demenslidende kan søke Kåfjord kommune om støtte for å delta på kurset. Søknadsfrist for kommunens ordning: 01.09.16.  For mer informasjon kontakt Inger Åsli tlf. 77 71 92 32. Mer informasjon på www.kafjord.kommune.no

Mulighet for stipendstøtte fra Sametinget. Mer info finner du her.

 

Info om studiet

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive samisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Studiet vektlegger kommunikasjon og interaksjon mellom studentene på samisk. Studentene får øvelse gjennom kommunikasjon i forskjellige situasjoner i daglig livet. Nye ord, snakke og skriveøvelser og språkøvelser tilpasses etter emner. Alle emner inneholder muntlige arbeidsoppgaver, rollespill og enkle tekster.

Studiet inneholder også dags- og overnattings ekskursjoner. Studiet avsluttes med muntlig presentasjon av prosjektarbeid.

Studiet er på samme nivå som Europeisk språkportfolio A1-A2 (Davvin 1 og 2)

Videreutdanning:

Etter dette emnet kan man fortsette med Nordsamisk i praktiske situasjoner, introduksjon del 2.

Nordsamisk i praktiske situasjoner, introduksjon del 1 og 2 gir grunnlag til studiet Samisk semesteremne.

Jobbmuligheter:

Skal du jobbe i områder som ligger i det samiske forvaltningsområdet, kan det kreves at du kan samisk. Derfor kan dette studiet passe for dem som forbereder seg til jobb i samiske områder.

 

 

 

Studieplan
Filesize: 505 KB
Oahppoplána
Filesize: 568 KB

Sisabeassangáibádusat

Studiet er for nybegynnere som ikke kan snakke eller skrive samisk.
I henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning er søkere til samiske nybegynnerkurs og samisk semesteremne unntatt fra kravet om generell studiekompetanse, hvis de har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Bestemmelsen gjelder de som har samisk tilknytning etter følgende alternativer

  •  Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk, eller
  •  Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk, eller
  •  Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)