Álgokursa sámegielas

SÁM Lulesamiska i praktisk läringssituation - introduktionsstudie 1. del (Jåhkåmåhkke)

  • Undervisningsspråk: Lulesamiska
  • Studiested: Sámij Åhpadusguovddasj/ Samernas Utbildningscentrum, Jåhkåmåhkke/Jokkmokk
  • 15 studiepoäng
  • Samlingsplan kommer under sommaren 2016

Det här studiet är för dig som varken kan prata eller skriva på samiska, men vill lära dig språket från grunden. Studiet är uppbyggt så att du genom praktiskt arbete ska lära dig språket.

Studiet lägger vikt på kommunikation och interaktion mellan studenterna på samiska. Studenterna får övning genom kommuniktion i olika situationer i det dagliga livet. Nya ord, tal- och skrivövningar samt språkövningar tillpassas efter teman. Alla teman innehåller muntliga arbetsuppgifter, rollspel och enkla texter.

Studiet innehåller också dags- och övernattnings utflykter. Studiet avslutas med muntlig presentation av projektarbete.

Vi vill ha din ansökan senast 5/6-2016

 

Lulesamisk i praktisk læringssituasjon- innføringsstudium 1. del

  • Undervisningsspråk: Lulesamisk
  • Sámij Åhpadusguovddasj/ Samernas Utbildningscentrum, Jåhkåmåhkke/Jokkmokk
  • 15 studiepoeng

Samlingsplan kommer i løpet av sommeren 2016

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive samisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Studiet vektlegger kommunikasjon og interaksjon mellom studentene på samisk. Studentene får øvelse gjennom kommunikasjon i forskjellige situasjoner i daglig livet. Nye ord, snakke og skriveøvelser og språkøvelser tilpasses etter emner. Alle emner inneholder muntlige arbeidsoppgaver, rollespill og enkle tekster.

Studiet inneholder også dags- og overnattings ekskursjoner. Studiet avsluttes med muntlig presentasjon av prosjektarbeid.

Søknadsfrist: 05.06.2016

Låhkåmplána elev terminsplan SAAL Jokkmokk
Filesize: 426 KB

Sisabeassangáibádusat

Unntak fra kravet om generell studiekompetanse gjelder for søkere som har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen.