BA - Sierra kursa

SÁM Davvisámegiela lohkanbadjeoahppu

  • Oahpahusgiella: Davvisámegiella
  • Oahpahusbáiki: Guovdageaidnu
  • 30 oahppočuoggá

Háliidat go háhkat nu buori davvisámegielat máhtu ahte sáhtát álgit alit oahpu gazzat davvisámegillii? De dát oahppu heive dutnje!

Davvisámegiela lohkanbadjeoahpus don oahpásmuvat sámegiela giellaoahpa vuođđoáššiide ja sámeiela giellaoahpa vuođđoáššiide. Teakstalohkama bokte don oahpásmuvat sámi čáppagirjjálašvuhtii ja áššeteavsttaide, ja don nannet iežat praktihkalaš ja teorehtalaš giellamáhtu. Geavatlaš giellageavaheapmi lea maid oassin oahpus. Go leat geargan oahpuin, de máhtát atnit sámegiela máŋggalágan diliin sihke njálmmálaččat ja čálalaččat, ja ipmirdat máŋggalágan njálmmálaš ja čálalaš teavsttaid. Oahpahusgiella lea davvisámegiella.

 

Dávvisámegiela lohkanbadjeoahppu oahppoplána
Filesize: 308 KB

Sisabeassangáibádusat

Ohcci galgá leat čađahan Sámi allaskuvlla sámegiela álgokursa 2 dahje vástideaddji oahpu eará oahppoásahusas. Jus lea eahpečielggas, man dási máhttu ohccis lea, de Sámi allaskuvla lágida ohccái giellageahččaleami.

Ohcciin geain lea sámi gullevašvuohta ásahusa mearriduvvon njuolggadusaid mielde ii gáibiduvvo oppalaš lohkangelbbolašvuohta.

FUOMÁŠ: Dehálaš áigemearit

Koordinator

outig's picture
Guttorm, Outi
Phone: 
+4778448535
Mobile: 
+47 909 14 783
E-mail: 
Outi-Kaarina.Guttorm@samiskhs.no