BA - Sierra kursa

OKT Eamiálbmotfilosofiija

  • Oahpahusgiella: Váldogiella lea sámegiella.
  • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas
  • 10 oahppočuoggá
  • Lohkanbadjeplána

Oahpus oahpásmuvat eamiálbmogiid ja sámi filosofiijaide, dieđuide, máilmmigovaide ja jurddašeapmái. Oahppu guorahallá kritihkalaččat dieđu ja diehtaga iešguđet beliid eamiálbmotperspektiivvain. Oahpus guorahallojuvvo maiddái mo eamiálbmogiid filosofiijat, máilmmigovat ja diehtoortnegat leat jaskkodahtton váldoservodaga oahppoásahusain. Oahpus galgá studeanta oažžut nana vuođđoipmárdusa sámiid ja eará álgoálbmogiid filosofalaš idéain ja áigeguovdilis áššiin.

Oahppu lea prográmmaoahpuin oassin, muhto lea maid rabas ohcciide geat eai čuovo prográmmaoahpu (omd. bacheloroahpu).

Oahppoplána
Filesize: 684 KB

Sisabeassangáibádusat

Dábálaš sisabeassangáibádusat alit oahpahussii, juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta dahje reálagelbbolašvuohta.

Vurdojuvvo ahte studeanttat lea váldán Dieđalaš čállin ja guorahallan, 10 oahppočuoggá dahje vástideaddji.

FUOMÁŠ: Dehálaš áigemearit