BA - Sierra kursa

OKT Dieđalaš čállin ja guorahallan

  • Oahpahusgiella: Davvisámegiella
  • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas
  • 10 oahppočuoggá
  • Lohkanbadjeplána

 

Háliidat go buoridit dutkan- ja akademalaš čállindáidduid?

De álgge dán ohppui!

 

Dieđalaš čállimii gullá hábmet čállosiid viissis formála gáibádusaid mielde.

Earret eará hábmet sisdoalu, sihkkarastit čállosa siskkáldas konsisteanssa, dárkkistit čujuhusaid ja gálduid gaskavuođa, ja lágidit čállosa nu ahte lea vejolaš earáide iskat čállosa luohtehahttivuođa ja doallevašvuođa. Oahppu lea geatnegahtton oassi buot Sámi allaskuvlla bacheloroahpuin, muhto heive maid buohkaide geat háliidit oahppat čađahit dutkanbargguid.

Heive earenoamáš bures jus áiggut gráda čađahit alit oahpus.

Oahppu lea prográmmaoahpuin oassin, muhto lea maid rabas ohcciide geat eai čuovo prográmmaoahpu (omd. bacheloroahpu).

 

Dieđalaš čállin ja guorahallan oahppoplána
Filesize: 221 KB

Sisabeassangáibádusat

  • Dábalaš sisaváldingáibádusat alitoahpahussii, oppalaš lohkangelbbolašvuohta dahje reálagelbbolašvuohta.
  • Sámegiellagáibádus: Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Sámegiella 1. dahje 2.giellan joatkkaskuvllas, Suoma bealde logahaga eatnigielladutkkus dahje guhkes amasgielladutkkus ja Ruoŧa bealde ges Modersmål A, B ja C dahje dušše A ja B. Sámegielagáibádusa sáhttá maid deavdit Davvisámegiela lohkanbadjeoahpuin 30 oč dahje vástideddjiin, dahje ceavzit sámegiela geahččaleami man Sámi allaskuvla lágida.

FUOMÁŠ: Dehálaš áigemearit